Przed Walnym Zgromadzeniem publikujemy tu sprawozdanie finansowe, które będzie przedstawione do zatwierdzenia. Zgodnie z aktualnymi przepisami sprawozdanie sporządza się w ustrukturyzowanym pliku komputerowym XML i podpisuje elektronicznie. Poniżej wersja naszego sprawozdania w postaci czytelnej dla człowieka. Miłej lektury! Dokument ma …

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Czytaj całość »

Poniżej (w PDF) sprawozdanie w formie, w jakiej zamieściliśmy je na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Ze względu na obowiązujący formularz, sprawozdanie to jest mniej obszerne, niż to, które zatwierdziło Walne Zebranie.

    FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE   04-923 Warszawa   ul. Bartoszycka 45/47   NIP : 952-18-94-542        Rachunek wyników   na dzień 31-12-2016      Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)     PozycjaWyszczególnienieKwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1234A.Przychody z …

Rachunek wyników 2016 Czytaj całość »

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016 Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Warszawie 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 tel. 606-93-84-85; faks: 22-872-07- 12 e-mail: ftk@wp.eu; http:/ www.falenica-kultura.waw.pl KRS 0000103919; NIP 952-18-94-542; REGON 015193088 00012; Data rejestracji w KRS …

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 Czytaj całość »