Gala Tenorów Polskich

Festiwal wokalny 2004 (sobota)

Tenorzy: Kałudi Kałudow, Maciej Komandera, Tomasz Krzysica, Tomasz Kuk, Paweł Skałuba, Dariusz Stachura, Marek Szymański i Tomasz Madej.

Przy fortepianie Anna Marchwińska

2004-06-19-Gala1
« z 2 »