Arpetto

Barbara Witkowska i Anna Piechura-Gabryś – harfy, harfy celtyckie.

Wystawa: Renata Komorniczak – rzeźba.

2014-07-27-G