Kwartet Smyczkowy Primo Incontro

Małgorzata Zalewska – I skrzypce
Jolanta Bartnik – II skrzypce
Dariusz Smoliński – altówka
Dorota Smolińska – wiolonczela

Wystawa obrazów:
Barbara Czarnogórska, Jadwiga Cieplińska, Alicja Jurczyk

2012-07-15-G
« z 2 »