Osoby sprawujące funkcje w różnych latach

Wykaz alfabetyczny osób sprawujących funkcje w FsdKiR oraz w FTK  dawniej i obecnie:

 1. Aleksandra Chwedorowicz (prezes 2001–2012)
 2. Piotr Chwedorowicz (członek Zarządu 2010–2012)
 3. Mieczysław Czarnecki (członek Komisji Rewizyjnej 2002–2007)
 4. Dorota Czermińska (członkini Zarządu 2013–2017)
 5. x. Marek Doszko (członek Zarządu 2001–2006)
 6. Teresa Janota (członkini Komisji Rewizyjnej 2007– 2023)
 7. Jacek Jarosiński (skarbnik 2009–  )
 8. Jerzy Kijowski (członek Komisji Rewizyjnej 2007–  )
 9. Lesław Kołakowski (członek Zarządu, sekretarz 2007–2009)

 10. Stefan Kołakowski (członek Komisji Rewizyjnej 2002–2004)
 11. Joanna Kozłowska (członkini Zarządu 2013–2018; wiceprezes 2018– 2024 . członkini Komisji Rewizyjnej 2024– )
 12. Agnieszka Kurowska-Janecka (członkini Zarządu 2009–2012; prezes 2012– )
 13. Magdalena Milkiewicz (członkini Zarządu 2009–2010)
 14. Marta Oleszyńska-Rakowska (członkini Zarządu, sekretarz 2006–2009)
 15. Jadwiga Pawlik (członkini Zarządu 2012–2018)
 16. Wiesław Piegat (członek Komisji Rewizyjnej 2002–2004)
 17. Ludwika Ryszka (członkini Zarządu 2009–2015 oraz 2017– )
 18. Paweł Sławiński (członek Zarządu 2007–2009)
 19. Barbara Wizimirska (członkini Zarządu 2004–2006)
 20. Zbigniew Wizimirski (członek Komisji Rewizyjnej 2007–  )
 21. Andrzej Wojda (wiceprezes Zarządu 2002–2004)
 22. Małgorzata Ziarkiewicz (członkini Komisji Rewizyjnej 2004–2007)