Galerie 2003

Radosław Sobczak – fortepian. Wystawa – Aleksander Roszkowski.

Vistula River Brass Band. Wystawa – Renata Komorniczak.

Joanna Cortez, kwartet WALASEK. Wystawa – Przyrowski, Tuszko.

Koncert maryjny solistów Warszawskiej Opery Kameralnej.