Muzyka na harfę i skrzypce

Zespół Violinharp w składzie:

Anna Piechura – harfa, Łukasz Karpiński – skrzypce

oraz Anna Mocarska – flet

Wystawa prac Zofii Bodakowskiej

2004-08-08-G