Pomoc dla osób szukających czegoś na naszej stronie WWW

Nasza strona zawiera trzy ogólne kategorie elementów:

 • Wpisy (zwane często postami)
 • Strony i podstrony
 • Wydarzenia (elementy oparte na kalendarzu)

Wpisy podzielone są na kategorie i można je wyszukiwać wskazując odpowiednią kategorię z listy rozwijanej. Wpisy są również etykietowane tzw. tagami i można je wyszukiwać wskazując jeden z tagów.

Strony i podstrony stanowią układ hierarchiczny, dostępny bezpośrednio z menu górnego. Każda pozycja menu na każdym poziomie może być wybrana i zawiera treść. Osobom mniej zręcznym może to ułatwić dotarcie do pozycji menu poziomu niższego.

Wydarzenia są w układzie chronologicznym, ale dodatkowo mają swoje kategorie (inne, niż Wpisy). Wydarzenia są również etykietowane tzw. tagami i można je wyszukiwać wskazując jeden z tagów.

Do wyboru jest wiele sposobów poszukiwania jakiegoś elementu naszej strony.

 1. Menu górne, to najłatwiejszy sposób dotarcia do wszystkich Stron – a więc przede wszystkim do galerii zdjęć z koncertów i parad a także do naszych dokumentów. Jeżeli menu rozwijane sprawia komuś trudności manualne, trzeba wybrać pozycję z górnej belki i wchodzić dalej. (UWAGA: Nasze galerie najlepiej się wyświetlają w przeglądarce Firefox – warto porównać wyświetlanie w trybie pełnoekranowym.)
 2. Wyszukiwarka służy do szukania frazy tekstowej. Jeżeli szukamy frazy złożonej z kilku wyrazów, zalecam poprzedzenie jej znakiem cudzysłowu (np. „11 lipca). Ta sama fraza bez cudzysłowu wyszukuje – tak jak w Internecie – wszystkie kombinacje jednego lub więcej słów z tej frazy (np 11 lipca zwróci o wiele więcej wyników niż „11 lipca lub „11 lipca”). Wyszukiwarka znajdzie (spośród wszystkich trzech ogólnych kategorii) takie elementy, które zawierają zadana frazę. Należy zwracać uwagę na końcówki gramatyczne. Jeżeli nie jesteśmy pewni jaka forma gramatyczna mogła zostać użyta, to w razie niepowodzenia wyszukiwania warto spróbować wyszukać część wyrazu – bez końcówki.
  Wielkie i małe litery nie są rozróżniane. Znaki diakrytyczne mogą też być ignorowane. (Np fraza kosc zwróci mnóstwo wyników, m. in. teksty zawierające słowo Kość, również polskość i te zawierające słowo Kościuszko. Zupełnie taki sam będzie rezultat, gdy napiszemy Kość.)
 3. Kategorie Wpisów – tu najwygodniej znajdziemy programy koncertów z wybranego roku, ale też wiele innych, wąskich grup (np sprawozdania, afisze 2005, regulaminy parad itp). UWAGA: Kategorie Wpisów zawierają tylko Wpisy. Nie ma tam Stron, najwyżej odnośniki do nich. Nie ma tam również Wydarzeń.
 4. Kategorie Wydarzeń – tu możemy filtrować Wydarzenia ze względu na ich rodzaj (np. Gala, czy koncert jazzowy albo wystawa ceramiki). Nie znajdziemy tu Wpisów ani Stron.
 5. Tagi (etykiety) pozwalają wybrać „za jednym zamachem” Wpisy i Wydarzenia dotyczące danego hasła. Nie jest to ścisła klasyfikacja, ale czasem jest wygodna. (Nie odnajdziemy tą metodą Stron.)
 6. Archiwa Wpisów – można przeglądać miesiącami w danym roku – ale chodzi tu o datę publikacji. Programy są publikowane przed koncertami (np 1 maja) – a opisy, czy reportaże po wydarzeniu (np. w sierpniu, lub grudniu). UWAGA: Archiwa Wpisów zawierają tylko Wpisy. Nie ma tam Stron, najwyżej odnośniki do nich. Nie ma tam również Wydarzeń.
 7. Wydarzenia są dostępne z menu głównego – poczynając od daty bieżącej w przód lub wstecz. Wchodząc przez odpowiedni przycisk nagłówka (Wydarzenia na skróty) możemy przeglądać Wydarzenia na wiele różnych sposobów, m.in. od samego początku, ale także od początku określonego roku lub w określonej kategorii.
  Gdy jesteśmy w Wydarzeniach, możemy używać dedykowanej dla nich specjalnej wyszukiwarki, gdzie możemy ustawić Datę Graniczną – i od tej daty przeglądać kalendarz w przód (od Daty Granicznej włącznie) lub wstecz (przed tą datą). Możemy też wyszukiwać przy jej pomocy Wydarzenia zawierające podaną przez użytkownika frazę. Ten sposób zwraca wszystkie Wydarzenia, które zawierają wszystkie wyrazy frazy, niekoniecznie w podanej kolejności. Cudzysłowu nie można tu używać. UWAGA: Data Wydarzenia nie jest frazą. UWAGA2: Wpisana do wyszukiwarki kalendarzowej fraza pozostaje tam i zawęża zakres przeglądania aż do jej skasowania, lub wyjścia z Kalendarza.