Camerata pro Arte

Trio stroikowe Filharmonii Łódzkiej w składzie:
Janusz Kopczyński – obój, Mirosław Kłys – klarnet, Krzysztof Kamiński – fagot

Cezary Barszcz, wystawa malarstwa.

Nie mamy zdjęć