Poniżej (w PDF) sprawozdanie w formie, w jakiej zamieściliśmy je na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Ze względu na obowiązujący formularz, sprawozdanie to jest mniej obszerne, niż to, które zatwierdziło Walne Zebranie.