FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE   04-923 Warszawa   ul. Bartoszycka 45/47   NIP : 952-18-94-542        Rachunek wyników   na dzień 31-12-2016      Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)     PozycjaWyszczególnienieKwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1234A.Przychody z …

Rachunek wyników 2016 Czytaj całość »

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016 Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Warszawie 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 tel. 606-93-84-85; faks: 22-872-07- 12 e-mail: ftk@wp.eu; http:/ www.falenica-kultura.waw.pl KRS 0000103919; NIP 952-18-94-542; REGON 015193088 00012; Data rejestracji w KRS …

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 Czytaj całość »