Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Przed Walnym Zgromadzeniem publikujemy tu sprawozdanie finansowe, które będzie przedstawione do zatwierdzenia.

Zgodnie z aktualnymi przepisami sprawozdanie sporządza się w ustrukturyzowanym pliku komputerowym XML i podpisuje elektronicznie. Poniżej wersja naszego sprawozdania w postaci czytelnej dla człowieka. Miłej lektury!

eSPR_9521894542_2019_VIII_13720512293484767

Dokument ma 6 stron (zmieniamy strony strzałką na górnej lub dolnej ramce dokumentu).

Informacja dodatkowa poniżej (na stronie 2 struktura przychodów i kosztów:

FTK-2019-inf-dodatkowa