Sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok

Wersja tekstowa, zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie FTK w dniu 20 marca 2024 roku

…….

…….

…….

……

…….

……

…….

…….

……