Muzyka salonowa

Małgorzata Góra – fortepian (elektr.),
Maria Ołdak, Jacek Michałowicz – skrzypce,
Katarzyna Oczkowska – wiolonczela,
Michał Bednarski – kontrabas

2006-07-23-G