Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2019 Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Warszawie 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 tel. 606-93-84-85; faks: 22-872 –07- 12 e-mail: ftk@wp.eu; http:/ www.falenica-kultura.waw.pl KRS 0000103919; NIP 952-18-94-542; REGON 015193088 00012; Data rejestracji w KRS …

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 Czytaj całość »

Przed Walnym Zgromadzeniem publikujemy tu sprawozdanie finansowe, które będzie przedstawione do zatwierdzenia. Zgodnie z aktualnymi przepisami sprawozdanie sporządza się w ustrukturyzowanym pliku komputerowym XML i podpisuje elektronicznie. Poniżej wersja naszego sprawozdania w postaci czytelnej dla człowieka. Miłej lektury! Dokument ma …

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Czytaj całość »