Wieczór musicali

Wystąpili studenci UMFC specjalności musical pod opieką Tomasza Krezymona:

Anna Urbanowicz, Anna Ksionek,

Przemysław Niedzielski, Paulina Mogielska,

oraz zespół instrumentalny w składzie:

Paweł Stankiewicz – gitara, Paweł Bomert – gitara basowa,

Szymon Linette – perkusja, Tomasz Krezymon – fortepian

2021-08-21-G
« z 2 »