Wieczór sonat

Antoni Kość – skrzypce, Marcel Markowski – wiolonczela,
Franciszek Jasionowski – fortepian

Stanisław Szczepański, wystawa malarstwa.

2005-07-31-G