Muzyczna Podróż

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce
Małgorzata Wasiucionek
– skrzypce
Maria Stanienda – altówka
Marcin Zdunik
– wiolonczela

WYSTAWA: „Ogród sztuki” – Joanna Ducka-Dębecka – malarstwo, rysunek, ceramika.

2016-08-14-G
« z 2 »