Warszawa, dnia 1 marca 2023 r. Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego Szanowni Państwo. Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 22 marca 2023 r. Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w …

Walne Zgromadzenie 2023 Czytaj całość »

Warszawa, dnia 12 lutego 2022 r. Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego Szanowni Państwo, Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 9 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w …

WALNE ZEBRANIE FTK 2022 Czytaj całość »

TERMIN NIEAKTUALNY. Nowy termin ustalimy, gdy już będzie taka możliwość. Warszawa, dnia 23 lutego 2020 r. Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego Szanowni Państwo Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień …

Walne Zgromadzenie 2020 Czytaj całość »

Powitanie zebranych Członków; Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta; Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia; Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania; Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2018; Przedstawienie …

Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków FTK 20.03.2019 Czytaj całość »

dnia 1 lutego 2018 r. Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego Szanowni Państwo Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 2 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Szkole …

Walne Zebranie FTK 2018 Czytaj całość »

P.T. Członkowie FTK Informujemy, że Walne Zebranie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego odbędzie się 2 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 124 w Falenicy. Szczegóły i porządek zebrania oraz prośba o przekazanie 1% na rzecz FTK znajdują się …

Walne Zebranie FTK Czytaj całość »