Powitanie zebranych Członków; Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta; Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia; Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania; Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2018; Przedstawienie …

Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków FTK 20.03.2019 Czytaj całość »

TAGI/ETYKIETY:

P.T. Członkowie FTK Informujemy, że Walne Zebranie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego odbędzie się 2 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 124 w Falenicy. Szczegóły i porządek zebrania oraz prośba o przekazanie 1% na rzecz FTK znajdują się …

Walne Zebranie FTK Czytaj całość »

TAGI/ETYKIETY: