Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To już minęło.

Walne Zgromadzenie 2023

22 marca godz.17:00 - 19:30

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Członkowie
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Szanowni Państwo.
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 22 marca 2023 r.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Kulturotece przy ul. Walcowniczej 2
w Warszawie o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej.
Zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
W przypadku braku quorum Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbierze się w
drugim terminie w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 17:15.
Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Powitanie zebranych Członków FTK;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;
3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających
podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania;
5. Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego
(bilansu) za rok 2022;
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania
merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;
7. Dyskusja i głosowania nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego
i finansowego;
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi FTK;
9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w
2023 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;
10. Dyskusja na temat działalności FTK;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Szczegóły

Data:
22 marca
Czas:
17:00 - 19:30
Wydarzenie w kategorii:
Tagi:

Miejsce

Kulturoteka
Walcownicza 4/6
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

Falenickie Towarzystwo Kulturalne
Email:
FTK@wp.eu
Strona internetowa:
falenica-kultura.waw.pl

Uprzejmie informujemy, że wydarzenia organizowane przez FTK są dokumentowane materiałami foto-video. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku przez FTK w celach archiwalnych i promocyjnych.

TAGI/ETYKIETY: