Koncert 6 września 2020

Zobacz galerię zdjęć

Koncert jubileuszowy
w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
Marlena Borowska – sopran
Katarzyna Olszewska – organy

Program:
Stanisław Moniuszko – Matko, już nie ma Cię (z VII Śpiewnika Domowego)
Johann Sebastian Bach – Fantasia G-dur, BWV 572
Johann Sebastian Bach – aria Seufzer, Tränen, Kummer, Not z kantaty Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21
Johann Sebastian Bach – aria Tief gebückt und voller Reue
z kantaty Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199
Johann Gottfried Walther – Partita „Jesu, meine Freude”
Wolfgang Amadeus Mozart – aria Agnus Dei, Nr 6 z Krönungs Messe C-dur, KV 317
Wolfgang Amadeus Mozart – aria Laudate Dominum
z Vesperae Solennes De Confessore, KV 339
Louis-J. A. Lefebure Wely – Meditations religieuses Op.122, części: Andante i Sortie
Gioacchino Rossini – aria Crucifixus z Messe Solennelle
Gabriel Fauré – aria Pie Jesu z Requiem d-moll, Op. 48
Felix Mendelssohn-Bartholdy – aria z oratorium Paulus, Op. 36
Alexandre Guilmant – Marsz Lift up Your Heads

Marlena Borowska jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego prof. Haliny Słonickiej oraz Międzynarodowych Kursów Wokalnych w Belgii, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem G. Colleman i G. Loembarts. Występowała w Belgii, Francji, Rosji, Białorusi, na Litwie oraz w licznych miastach Polski. Koncertowała z orkiestrami Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Olsztyńskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kapelli Grodzieńskiej, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, z wybitnymi zespołami muzyki dawnej, m.in. z renesansową Sabionettą i barokową La Tempestą. Dysponując sopranem lirico spinto z koloraturą oraz skalą mezzosopranową jest artystką wszechstronną, doskonale odnajduje się w muzyce oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej, operowej, od renesansu przez epokę baroku po prawykonania utworów współczesnych. Założycielka Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, którym kieruje od 1992 r., animatorka życia muzycznego, organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń artystycznych. Pełni funkcje kierownika naukowego, artystycznego i organizacyjnego specjalistycznych kursów i seminariów muzycznych oraz jurora konkursów wokalnych. Wielokrotnie nagradzana za pracę artystyczną, pedagogiczną i organizatorską. Otrzymała m.in. Medal „Za Długoletnią Służbę”, przyznany przez Prezydenta RP, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, a także Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego, Nagrodę „Włócznia Jaćwingów” oraz Nagrodę Jubileuszową Miasta Suwałki za wybitne zasługi na rzecz tego miasta.

Katarzyna Elżbieta Olszewska ukończyła gdańską Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w klasie organów prof. Romana Peruckiego. Uczestniczyła w licznych mistrzowskich kursach muzyki organowej, prowadzonych m. in. przez: Milana Slechtę (Czechy), Guy Boveta (Szwajcaria), Ulrika Spang-Hanssena (Dania). Od 1992 r.jest organistką Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, gdzie koncertuje na słynnych organach oliwskich dla publiczności z całego świata. Jako solistka i kameralistka występuje na festiwalach muzycznych o randze międzynarodowej w kraju i za granicą. Współpracuje z orkiestrami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, gdańskiej Akademii Muzycznej oraz Opery Bałtyckiej. Wraz z gdańskimi muzykami nagrała płytę CD „Wielkie Organy Archikatedry w Gdańsku Oliwie”, która otrzymała nominację do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku – Muzyka Solowa, uzyskała też status złotej płyty. Katarzyna Olszewska ma w repertuarze utwory kompozytorów od wczesnego baroku po muzykę współczesną. Równolegle z działalnością artystyczną prowadzi pracę dydaktyczno-pedagogiczną w szkołach muzycznych na Pomorzu, a jej uczniowie są laureatami konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne została dwukrotnie, w 2000 oraz w 2001 r., odznaczona przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za zasługi dla kultury w Wojsku Polskim”. W 2012 r. Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej przyznał jej nagrodę indywidualną „Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”, a w 2017 r. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Kościół pw NSPJ w Falenicy, 6 września 2020, godz. 19:00