Krysia

Żegnamy Krysię Kijowską.
Pogrzeb w sobotę, 10 lutego o godz. 12.00 w kościele NSPJ w Falenicy.

Istota człowieczeństwa

Na istotę swego bytu musimy się zgodzić,
Bo tak ciało, jak i dusza nie od nas pochodzi.
I w tej prawdzie, jakże zwięzłej, otwiera się droga
Do relacji człowieczeństwa do świata i Boga.

Pytamy się o nas samych, o ludzi i rzeczy,
Co jest środkiem, co jest celem, co pierwszym, co trzecim.
To jest szczęście być przejrzystym i żyć pełnią życia,
Żyć w jedności człowieczeństwa, światem się zachwycać.

Wskaż jej drogę, Panie, przed świata obliczem
I oświeć je łaską Twoich cierpień, zwycięstw.
Poszła dziś do Ciebie, jak ptaki wędrowne
By cieszyć się z Tobą szczęściem niewymownym.[JP]

Falenickie Towarzystwo Kulturalne zawiadamia, że zmarła nasza Przyjaciółka Krystyna Kijowska, która razem z mężem wspierała FTK od początku jego istnienia.

Żegnamy dzielną osobę, która do końca nie poddawała się chorobie, dobrą i mądrą  kobietę, głęboko zaangażowaną w sprawy Kościoła i naszej ojczyzny.

Jesteśmy myślami, sercem i modlitwą z Rodziną Krysi.

Zarząd i członkowie FTK.