Archiwa Bloga

Msza św. w intencji ś.p. Krysi Kijowskiej

… Bo życie nasze tylko się zmienia,
Ale się nigdy nie kończy.
Kończą się tylko nasze dążenia
Praca rąk naszych się kończy. (JP)

Msza św. w intencji ś.p. Krysi Kijowskiej zostanie odprawiona 28 lutego 2018 r. o godz. 18:00 w kościele NSPJ w Falenicy.
Krysia

Żegnamy Krysię Kijowską.
Pogrzeb w sobotę, 10 lutego o godz. 12.00 w kościele NSPJ w Falenicy.

Istota człowieczeństwa

Na istotę swego bytu musimy się zgodzić,
Bo tak ciało, jak i dusza nie od nas pochodzi.
I w tej prawdzie, jakże zwięzłej, otwiera się droga
Do relacji człowieczeństwa do świata i Boga.

Pytamy się o nas samych, o ludzi i rzeczy,
Co jest środkiem, co jest celem, co pierwszym, co trzecim.
To jest szczęście być przejrzystym i żyć pełnią życia,
Żyć w jedności człowieczeństwa, światem się zachwycać.

Wskaż jej drogę, Panie, przed świata obliczem
I oświeć je łaską Twoich cierpień, zwycięstw.
Poszła dziś do Ciebie, jak ptaki wędrowne
By cieszyć się z Tobą szczęściem niewymownym.[JP]

Falenickie Towarzystwo Kulturalne zawiadamia, że zmarła nasza Przyjaciółka Krystyna Kijowska, która razem z mężem wspierała FTK od początku jego istnienia.

Żegnamy dzielną osobę, która do końca nie poddawała się chorobie, dobrą i mądrą  kobietę, głęboko zaangażowaną w sprawy Kościoła i naszej ojczyzny.

Jesteśmy myślami, sercem i modlitwą z Rodziną Krysi.

Zarząd i członkowie FTK.
Walne Zebranie FTK 2018

dnia 1 lutego 2018 r.
Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Szanowni Państwo
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 2 marca 2018 r.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy o godz. 18:00.
Zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.
W przypadku braku quorum Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbierze się w drugim terminie w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 18:15.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Powitanie zebranych Członków;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;
3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania;
5. Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2017;
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;
7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego;
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w 2018 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;
10. Wybór Prezesa Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
11. Dyskusja na temat projektów, o których dofinansowanie Zarząd FTK wystąpił do Urzędu Dzielnicy Wawer;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

==========================================
P.T.
Mieszkańcy Falenicy
Członkowie i Sympatycy
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Falenickie Towarzystwo Kulturalne już od ponad 16 lat organizuje w Falenicy cykle koncertów letnich, wystawy artystyczne i parady z okazji Święta Niepodległości. Nasza działalność opiera się na bezinteresownej pracy członków i wolontariuszy oraz wsparciu Urzędu Dzielnicy i indywidualnych Sponsorów. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą „non profit”, nie prowadzimy również działalności gospodarczej.
W celu pozyskania koniecznych na naszą działalność środków zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie 1% podatku lub dowolnej darowizny na rzecz naszego Towarzystwa. Dzięki Państwa wsparciu działalność kulturalna adresowana do Mieszkańców Falenicy rozwijać się będzie w dalszym ciągu dając przykład innym osiedlom, że wspólnie można osiągnąć wiele.

Środki pozyskane z 1% w całości przeznaczane zostaną na organizację naszych wydarzeń kulturalnych i nie będą przeznaczone na cele pozyskania 1% podatku.

Każda kwota, która zasili budżet FTK, przyczyni się do tego, by Mieszkańcom żyło się lepiej.

Podajemy Państwu nr KRS 0000103919
oraz nr konta bankowego 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206
W przypadku trudności pomożemy w rozliczeniu podatkowym (tel. 22 872 47 61).
Smog w Falenicy
Plan tunelu (z portalu TU WAWER)
Kulturoteka w Falenicy
Ostateczna koncepcja tunelu w Falenicy

Na stronie Rady Osiedla można zobaczyć naniesioną na planie Falenicy nową koncepcję budowy tunelu.

Przejdź do strony Rady Osiedla
Udostępniamy prezentację Teresy Janoty o twórczości jej śp. męża, Andrzeja Janoty.

Prezentacja była wyświetlana na naszym koncercie, 10 września 2017.

NiepokalanowThe Warsaw Dixielanders

Zobacz wydarzenie w Falenicy

Wykonawcy:
Jerzy Kuszakiewicz (trąbka, wokal)
Mariusz Wnuk (puzon)
Michał Pijewski (klarnet)
Marek Słomiński (banjo)
Ireneusz Kozłowski (kontrabas)
Jerzy Więckowski (perkusja)

Zespół The Warsaw Dixielanders powstał w 2007 roku z inicjatywy puzonisty – Mariusza Wnuka  i grupy warszawskich jazzmenów wywodzących się z wielu byłych i obecnych zespołów (Vistula River Brass Band, Asocjacja Hagaw, Blues Fellows, Gold Washboard i innych). W pierwszych składach grali: Roman Karwowski, Jerzy Rafałowicz, Andrzej SNAJPER Jastrzębski, Krzysztof Marszałek, Urszula Błaszczyńska i inni.
Od roku 2011 zespół w składzie: Jerzy Kuszakiewicz, Mariusz Wnuk, Edward Wiśniewski, Jerzy Więckowski, Ireneusz Kozłowski, Marek Słomiński daje koncerty w klubach, i innych miejscach w całym kraju, predestynowanych do grania takiej muzyki.
Na repertuar zespołu składają się znane standardy jazzowe oraz popularne przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej okresu przed- i powojennego.
Nagrana w roku 2012 płyta, wydana przez Agencję Impresaryjną „POTAM”, jest próbą przybliżenia publiczności gatunku jazzu jakim jest „stary dobry jazz” (dixieland). Sponsorem płyty jest Związek Artystów Wykonawców STOART.
Obecny skład zespołu: Jerzy Kuszakiewicz (trąbka, wokal), Mariusz Wnuk (puzon), Michał Pijewski (klarnet), Marek Słomiński (banjo), Ireneusz Kozłowski (kontrabas), Jerzy Więckowski (perkusja).
Sprawa tunelu – stan na 1 sierpnia 2017

27 lipca o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, na której projektant wynajęty przez PLK, prezentował projekty rozwiązań dla naszego tunelu, które dołączam (dwa warianty można zobaczyć również na stronie http://www.tunelwfalenicy.pl/). Obecni byli wszyscy, którzy odpowiadają za inwestycję: przedstawiciele PKP S.A, Biura polityki mobilności, PKP PLK oraz panowie projektanci inwestycji. Obecni byli także przedstawiciele ZTM, ramienia m.st Warszawy obecny był p. burmistrz naszej dzielnicy oraz wice burmistrz Józefowa p. Marek Banaszek. Byli radni, sporo mieszkańców.
Dyskusja była długa, pozwolono się najpierw wypowiedzieć mieszkańcom.
Pełniejsze sprawozdanie z przebiegu komisji tu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=685780821613442&id=138642289660634
W wyniku dyskusji, z której pokrótce wynikało, że każdy z projektów ma wady i nie uwzględnia oczekiwań mieszkańców, burmistrz Jeziorski zaproponował (zamiast konsultacji, na które nie ma czasu bo trzeba szybko wydać 600 unijnych milionów na inwestycję) spotkanie warsztatowe w “węższym” gronie.
Takie spotkanie odbyło się 31 lipca o godz. 10.00. Była rada osiedla, radni z Komisji Inwestycyjnej (nie wszyscy), kilkoro mieszkańców, w tym ja, przedstawiciele ZTM i Biura mobilności; prowadził burmistrz Jeziorski, który miał do pomocy pracowników urzędu/fachowców od dróg.
Nie było przedstawicieli PLK (inwestor) oraz projektanta.
Dyskusja była nawet dość konstruktywna, ale na pytanie jakie znaczenie będą miały nasze ustalenia burmistrz powiedział, że przekaże je do urzędu miasta, a miasto dalej. I to wszystko. Jedyna nadzieja, że obecni na spotkaniu przedstawiciele agend miejskich wysłuchali nas, zrozumieli, a ich głos też zostanie wysłuchany wyżej.
Podsumowanie spotkania i uwagi, które będą przesłane do urz. miasta, które ma przesłać radzie osiedla burmistrz Jeziorski, będzie dostępne na stronie Rady: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=685780821613442&id=138642289660634
Najważniejsze nasze uwagi to: dla strony wschodniej praca nad wariantem III, a dla zachodniej zdecydowane odchudzenie tunelu lub wykorzystanie proj. II lub jeszcze innej wersji, nad którą będzie pracował nasz urząd. Zasadniczym postulatem, który mam nadzieję będzie przyjęty, chociaż do tej pory był zdecydowanie odrzucany, to budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami, z południowej strony tunelu. Problem z wygodnym wejście na perony (nie tylko windy i schody) wydaje się nierozwiązywalny (Smutek).
Niestety, rezygnacja z tunelu nie wchodzi w grę, ja już się poddałam. Trzeba będzie niestety cały czas starać się monitorować postęp prac projektowych, chociaż to trudna sprawa wobec postawy naszego urzędu (sam się nie dowiaduje, czeka biernie na info. z gór, a kiedy sam wie dzieli się oszczędnie).
Treść tej informacji można przekazywać osobom zainteresowanym.
Pozdrawiam
Urszula StanowskaWpisy wg kategorii

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzącego wydarzenia w tym czasie.