Wawerska Parada Niepodległości 2023

Zobacz Wydarzenie

Falenickie Towarzystwo Kulturalne przygotowuje Wawerską Paradę Niepodległości dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości  – 11 listopada.

Wydarzenie to o charakterze patriotyczno-historycznym stało się już tradycją Wawra i wyróżnia naszą dzielnicę spośród innych dzielnic i miejscowości.
W 2023 roku uroczystości pt. „Jan Matejko – malarz dziejów Polski” będą miały następujący program:
– pochód ulicami Falenicy prowadzony przez orkiestrę dętą;
– koncert pieśni patriotycznych na otwartej scenie Kulturoteki;
– prezentacja: „Żywe Obrazy”;
– wystawa: „Moja Czapka Stańczyka”.
Program oparty został na uchwale Senatu RP ustanawiającej Jana Matejkę patronem roku 2023.
Senatorowie podkreślili m.in., że ten wybitny malarz konsekwentnie realizował misję
obywatelskiej służby narodowi. „Jego celem było ukazanie w dziełach sztuki przyczyn upadku I Rzeczypospolitej oraz przypomnienie jej chlubnej przeszłości i dawnej potęgi. W ten sposób przekonywał Polaków żyjących pod zaborami o wartości ich kulturowego dziedzictwa i podtrzymywał dążenia do odzyskania niepodległości”.
Zapraszamy Państwa do włączenia się w tegoroczne obchody Święta Niepodległości.