Powitanie zebranych Członków; Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta; Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia; Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania; Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2018; Przedstawienie …

Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków FTK 20.03.2019 Czytaj całość »

TAGI/ETYKIETY: