Koncert 23 lipca 2006

Kameralna muzyka salonowa

Wystawa prac studentów Iwony Wiśniewskiej

PROGRAM
J. Strauss – Odgłosy wiosny (zespół)
F. Chopin – Nokturn op. 9 nr 2 (zespół)
F. Chopin – Preludium op. 28 nr 15 (zespół)
R. Eilenberg – Abendlauten op. 98 (zespół)
R. Eilenberg – Dans La Forge op. 167 (zespół)

Recytacja

E. Elgar – Chanson de matin
(M. Góra, M. Ołdak)
G. Monti – Czardasz
(M. Góra, M. Ołdak)

Przerwa
L. Ganne – L’Extase (zespół)
F. Kreisler – Cierpienia miłości
(duet M. Góra, M. Ołdak)
Synkopy (M. Góra, M. Ołdak)
Chaminade-Kreisler – Serenade Espagniole (M. Góra, M. Ołdak)
Foster-Heifetz – Jeanie With The Light Brown Hair (M. Góra, M. Ołdak)
Tanga
C. Gardel – El dia que me quieras (zespół)
P. Rodriguez – Celosa (zespół)
O. Pugliese – La Yumba (zespół)
P. Manzi – Papa Baltazar (zespół)

WYKONAWCY
Pianistka Małgorzata Góra, absolwentka AM im. F. Chopina w Warszawie, od 1981 r. prowadzi aktywną działalność artystyczną jako solistka w koncertach symfonicznych i recitalach. Współpracuje też z wybitnymi polskimi śpiewakami jako kameralistka, kształci młodzież. Od dwu lat kieruje zespołem La Boheme de Varsovie. Zespół towarzyszy śpiewakom w koncertach operowych i o-operetkowych; wykonuje również muzykę instrumentalną, w tym własne opracowania.
Skrzypaczka Maria Ołdak, również absolwentka AM w W-wie, jest laureatką licznych konkursów, w tym tegorocznego „Forum Młodych” oraz nagród angielskich. Koncertowała w prawie wszystkich krajach Europy, w USA i w Meksyku.
Skrzypek Jacek Michałowicz, absolwent AM W-wie, współpracował już z kilkoma orkiestrami (Concerta Avenna, Toruńska Orkiestra Kameralna, Polnische Kammer Philharmonia, Warszawska Opera Kameralna). Obecnie gra w Operze Narodowej. Jako kameralista koncertował w USA, Meksyku, Japonii, Chinach i niemal wszystkich krajach Europy.
Aleksandra Świdzińska w tym roku rozpoczyna wyższe studia muzyczne, a w dorobku ma współpracę z Europejską Fundacją Promocji Sztuki Wokalnej oraz orkiestrą Filharmoników Warszawskich.
Wiolonczelistka Katarzyna Oczkowska, absolwentka AM w Warszawie, od 2000 r. jest członkiem Nowej Orkiestry Kameralnej i Kwartetu Merlo. Współpracuje z takimi zespołami jak Salonowa Orkiestra Johanna Straussa, Polska Sinfonietta i Chór Cantate Domino.
Kontrabasista Michał Bednarski obecnie robi dyplom w AM w Warszawie, na stałe współpracując z EFPSzW, Mazowieckim Teatrem Muzycznym „Operetka” a sporadycznie z Orkiestrą Polskiego Radia, Małej Filharmonii i in.; ma w dorobku liczne koncerty solowe.

Przedstawiamy głównie kameralną muzykę salonową, przedwojenne opracowania salonowe, a także własne. Utwory wybrano ze względu na klimat właściwy muzyce wokalnej – operetkowej i lżejszej operowej. Charakterystyczna i wspólna dla wszystkich jest ich lekkość, często taneczność.

Utwory Fryderyka Chopina zostały dołożone do programu specjalnie na tę okazję. Są troszeczkę z „innej bajki”, choć niewątpliwie salonowej.

Czy wiecie, że….
Nokturn op. 9 nr 2 został skomponowany przez Fryderyka Chopina w Wiedniu w 1831 r. Od wybuchu powstania listopadowego kompozytor żył w wielkim niepokoju; dręczyła go tęsknota za Polską. W liście do Józefa Elsnera pisał, że na próżno się starają się go przekonać, że każdy artysta jest kosmopolitą. „Gdy mam smutne chwile, pisał w liście do rodziny, udaję się do pani Szaszek, tam zastaję zwykle kilka Polek, które mi tyle otuchy dodają i tak mię rozkokoszą, że zaraz tutejszych dygnitarzy zaczynam udawać [….] Ale ja się niczego tutaj nie uczę, co jest wiedeńskie z natury. […] Walca, na przykład, żadnego należycie tańczyć nie umiem…..”. Do kompozycji napisanych podczas ośmiu miesięcy przeżytych w Wiedniu zalicza się, m.in.: dziewięć mazurków, cztery nokturny i co najmniej dwie etiudy. Prawdopodobnie również tutaj dokończył Chopin Poloneza Es-dur z op. 22. Wśród utworów nurtu towarzyskiego w Wiedniu powstały: Mazurek G-dur (WN 26), Walc a-moll (WN 36), Lento con gran espressione (WN 38) oraz parę pieśni, między nimi Piosnka litewska i ostateczna wersja pieśni Precz z moich oczu.
Preludium. W XV w. był to krótki utwór figuracyjny improwizowany na organach lub lutni, ułatwiający śpiewakom i wykonawcom intonowanie. Po 1650 r. – część I sonaty kameralnej i suity. Jako samodzielny utwór muzyczny powstało w okresie romantyzmu. Jego twórcą był Fryderyk Chopin, autor cyklu 24 preludiów (razem 26). Następnie uprawiane było w Rosji (słynne cykle stworzyli S. Rachmaninow, A. Skriabin), Francji (gdzie swoje impresjonistyczne preludia tworzył C. Debussy).
Richard Eilenberg (1848-1925) to kompozytor niemiecki, dyrektor i dyrygent Opery w Szczecinie, twórca w sumie 350 utworów w tym kilku operetek. Najbardziej znana jest jego tzw. muzyka salonowa.

WIERSZE PANI MARII CHUDOBY
Gdybym tak zagrać umiała
Na jakiejś wiejskiej piszczałce,
To bym od razu wygrała
Poranne ptaków harce.

To początek jednego z utworów, które będą recytowane. Wyraża tęsknotę za zatrzymaniem piękna, pragnienie, które jakże często cechuje osoby wrażliwe i otwarte na urodę świata. Od czasu do czasu prawie na każdego człowieka spływa łaska natchnienia i wtedy udaje mu się dotknąć piękna! Takim dotknięciem jest, w moim przekonaniu, wiersz – apel do wielkiej imienniczki Autorki, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To jeszcze inny przykład na istnienie głębokiej potrzeby poezji w życiu.
Wielu z nas zna panią Marię Chudobę z biblioteki falenickiej, gdzie, oprócz służenia czytelnikom, przygotowuje od jakiegoś czasu spotkania poetyckie. Widać w nich wielkie oddanie Autorki dla literatury, jej wybitnych przedstawicieli, zwłaszcza poetów. Sama pisze sporadycznie, kiedy pojawi się natchnienie, nieczęsty gość w życiu utkanym z trudów, nieobcych każdemu człowiekowi. Publikowała swoje wiersze w antologii „Ścieżkami tonów”, wydanej przez Klub Poetów przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i jest laureatką nagrody za wiersz miesiąca w czasopiśmie „Najwyższy Czas”.
Było nam bardzo miło otrzymując od Niej wiersz dedykowany organizatorom koncertów falenickich. Oto pierwsza i ostatnia zwrotka:
Przychodzimy z marzeniami
I czekamy na spełnienie
Cudu – który da nam radość,
I nadzieję i wytchnienie.
………….
Przychodzimy z marzeniami
Odchodzimy z nadziejami,
Powracamy odmienieni
I wrażliwi, i weseli, i szczęśliwi.

WYSTAWA:

Mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska od prawie 30 lat mieszka w Falenicy. Jest członkiem FTK od początku istnienia. Zajmuje się oprawą graficzną naszych wydawnictw, jest autorką logo FTK oraz wielu programów i plakatów reklamujących koncerty.
Od wielu lat wykłada na KUL w Lublinie i jest twórcą Pracowni Rysunku na kierunku Architektura Krajobrazu. Kształci przyszłych architektów w opanowaniu umiejętności poprawnego rysunku, rozwoju wyobraźni przestrzennej, a także obserwacji otaczającej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów estetycznych.
Wystawa obejmuje prace studentów I roku wykonane pod jej kierunkiem. Prezentują one różnorodność tematów – od martwej natury do wnętrz krajobrazowych wykonanych w plenerze.
Mamy nadzieję, że obejrzenie plonu pracy plastycznej tych młodych ludzi będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Serdecznie zapraszamy.