Apel o wsparcie 1% - KRS 0000103919

Falenickie Towarzystwo Kulturalne już od ponad 15 lat organizuje w Falenicy cykle koncertów letnich, wystawy artystyczne i parady z okazji Święta Niepodległości. Nasza działalność opiera się na bezinteresownej pracy członków i wolontariuszy oraz wsparciu Urzędu Dzielnicy i indywidualnych Sponsorów. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą „non profit”, nie prowadzimy również działalności gospodarczej.
W celu pozyskania koniecznych na naszą działalność środków zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie 1% podatku lub dowolnej darowizny na rzecz naszego Towarzystwa. Dzięki Państwa wsparciu nasza działalność kulturalna adresowana do Mieszkańców Falenicy rozwijać się będzie w dalszym ciągu dając przykład innym osiedlom, że wspólnie można osiągnąć wiele. Każda kwota, która zasili budżet FTK, przyczyni się do tego, by Mieszkańcom żyło się lepiej.

Środki pozyskane z 1% podatku przeznaczamy wyłącznie na finansowanie naszych projektów. NIE SĄ one wykorzystywane w żadnym stopniu na pozyskiwanie nowych środków.

Podajemy Państwu numer KRS 0000103919
oraz nr konta bankowego
98 1060 0076 0000 3200 0094 4206

Prosimy o wsparcie.