Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków FTK 20.03.2019

 1. Powitanie zebranych Członków;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;
 3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania;
 5. Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2018;
 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego;
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi;
 9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w 2019 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;
 10. Dyskusja na temat projektów, o których dofinansowanie Zarząd FTK wystąpił do Urzędu Dzielnicy Wawer;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie obrad.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Wpisy wg kategorii

Nadchodzące wydarzenia

 1. Walne Zgromadzenie Członków FTK

  20 marca @ 18:00 - 20:00