Duet Harp & Chords, Monika Olbińska-Żołędziowska

Julia Łopuszyńska – harfa, Stanisław Łopuszyński – klawesyn

WYSTAWA: Monika Olbińska-Żołędziowska

2018-08-12-G
« 2 z 5 »