FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE   04-923 Warszawa   ul. Bartoszycka 45/47   NIP : 952-18-94-542        Rachunek wyników   na dzień 31-12-2016      Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)     PozycjaWyszczególnienieKwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1234A.Przychody z …

Rachunek wyników 2016 Czytaj całość »