Sprawozdanie merytoryczne 2022 w formacie NIW

Oto nasze sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok w formie, w jakiej zostało zamieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności:

Przewracanie stron strzałką na górnym, lub dolnym pasku.
Sprawozdanie merytoryczne_21552

Lepiej się jednak przegląda, jeśli plik zostanie pobrany a następnie otwarty w programie Adobe Reader lub w przeglądarce internetowej.