Sprawozdanie finansowe 2022 w formacie NIW

Oto nasze sprawozdanie finansowe za 2022 rok w formie, w jakiej zostało zamieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności

Wprowadzenie:

BalanceSheet201747767

Lepiej się jednak przegląda, jeśli plik zostanie pobrany a następnie otwarty w programie Adobe Reader lub w przeglądarce internetowej.

Bilans:

Bilans_47767

Pobierz Rachunek Zysków i Strat[.pdf]

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa_47768

Pobierz Informację dodatkową[.pdf]