Wawer do Hymnu

Projekt przeprowadzony z inicjatywy Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Różne grupy społeczności Wawra wykonały  Hymn Polski (4 zwrotki) na wystandaryzowanym podkładzie muzycznym. Każde wykonanie zostało sfilmowane a następnie z filmów tych została zmontowana jedna całość. W płynny sposób połączone zostały fragmenty występów różnych grup. Film wyemitowano w trakcie Wawerskiej Parady Niepodległości 11 listopada 2022 roku.

Nagranie można obejrzeć również tutaj: