Wspólnie zaśpiewajmy (i nagrajmy) hymn Polski

Wawer do Hymnu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  TU ZOBACZYSZ REZULTAT – GOTOWE NAGRANIE

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy wszystkich Mieszkańców do włączenia się (w dowolnych grupach) w projekt „Wawer do Hymnu”: współtworzenie filmu, dokumentującego wykonania Hymnu Polski przez wawerską społeczność.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższego opisu. Można go także pobrać ze strony www.falenica-kultura.waw.pl.

(to znaczy na dole pod tym tekstem)

Każda uczestnicząca w projekcie grupa wykona Hymn Polski (4 zwrotki) na podkładzie muzycznym, który znajduje się w Internecie (YouTube) pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=0uiT7HqfI3E. Prosimy korzystać wyłącznie z tego podkładu.

Prosimy o nagranie (sfilmowanie wraz z dźwiękiem) występu śpiewających osób z uwzględnieniem następujących sugestii:

Hymn należy odśpiewać i sfilmować w całości, zostawiając margines około 2 sekund przed początkiem i po zakończeniu hymnu. Zwracamy uwagę, że wybrany podkład rozpoczyna się przygrywką, która też powinna być sfilmowana. Przygrywka ułatwia równe i czyste rozpoczęcie śpiewu. Podkład zawiera dźwięk oraz tekst poszczególnych zwrotek. Dźwięk powinien być dostatecznie głośny dla celu nagrania.

Nagranie należy filmować aparatem fotograficznym lub smartfonem w orientacji poziomej. O ile to możliwe prosimy o sfilmowanie występu smartfonem (system Android), który najlepiej trzymać na statywie lub na podpartej ręce. Wykonany film (bez żadnej konfiguracji) powinien dać plik mp4 o rozdzielczości 1920×1080. Jednolita postać filmów ułatwi nam montaż.

Plik z wykonanym filmem należy dostarczyć do dnia 7 listopada na adres mailowy: wizimirska@wp.pl za pomocą usługi WeTransfer: https://wetransfer.com (utworzenie konta wetransfer nie jest konieczne, wystarczy podać e-mail swój i odbiorcy). Można też przekazać nagranie na płycie po umówieniu się przez e-mail: wizimirska@wp.pl

Naszym zadaniem będzie zmontowanie filmu, na którym w płynny sposób połączone zostaną fragmenty występów różnych grup i wyemitowanie go w trakcie Parady. Zastrzegamy sobie prawo wyboru dowolnych fragmentów z wybranych przez nas nagrań. Mamy nadzieję, że prezentacja na ekranie osób śpiewających Hymn będzie dla wykonawców i uczestników satysfakcjonująca.

Pobierz PDF