Zdjęcia ze spektakli monodramu OCALONA

Spektakle odbyły się w Falenicy – a w ramach „małego grantu” UD W-wa Wawer również w Aleksandrowie, Aninie, Marysinie i Radości.

_OCALONA