Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

Poniżej publikujemy sprawozdanie z działalności FTK zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Członków, dnia 9 marca 2022 roku:

Str. 1

Str. 2

Str. 3

Str. 4

Str. 5

Str. 6

Str. 7

Str.8

Str. 9

 

…….