PROGRAM FALENICKICH KONCERTÓW LETNICH 2018

[Zobacz afisz]

24 czerwca: Koncert muzyki wenezuelskiej
Beatriz Blanco – śpiew, Leszek Potasiński i Marek Walawender – gitary

Wystawa: Lidia Głażewska Dańko – Sztuka uszyta – dla dorosłych i dzieci

8 lipca:
Przemysław Wojciechowski – akordeon, Anna Kalska – klarnet

Wystawa: Aga Głód: „Przyrodniczość kredkami”.

22 lipca: Divertimenta W.A. Mozarta,
Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej

Wystawa: Czerwoszowie – artyści z Saskiej Kępy w Falenicy

12 sierpnia: Duet Harp & Chords:
Stanisław Łopuszyński – klawesyn i Julia Łopuszyńska – harfa

Wystawa: Monika Olbińska-Żołędziowska – „Jednak malarstwo”

26 sierpnia: Koncert muzyki chrześcijańskiej
Jakub Michał Hutek – śpiew, Rafał Gorączkowski – fortepian

Wystawa: Anna Sławińska – „Kosmos spod igły”

9 września: Msza Polska Jana Maklakiewicza
Chór Sursum Corda z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie
i Via Musica z Sanktuarium św. Teresy w Otwock-Świdrze

Serdecznie zapraszamy na 17. cykl Falenickich Koncertów Letnich. Rozpoczniemy koncertem gorącej muzyki wenezuelskiej. W kolejnych pojawią się utwory muzyki klasycznej i popularnej, a także autorskie kompozycje i aranżacje występujących artystów. Ostatnie dwa koncerty są poświęcone muzyce sakralnej.

Tegoroczne wystawy są bardzo urozmaicone, łączą wiele dziedzin sztuki. Prezentujemy rysunek, malarstwo – w tym techniki dawne, fotografię, rzeźbę i ceramikę, a także poezję. Kilkakrotnie pojawi się motyw przewodni tegorocznego cyklu – tkanina. Wiąże się to z trwającym projektem „Zszywanie Wawra”, upamiętniającym 100-lecie Niepodległości Polski. Polega on na tworzeniu prac przedstawiających piękne miejsca i ważne obiekty w naszej dzielnicy za pomocą technik związanych z tkaniną. 24 czerwca zaprezentujemy dotychczas wykonane prace. Mamy nadzieję, że zainspiruje to wielu chętnych do włączenia się w „Zszywanie Wawra” i wykonania własnych prac, które zostaną dołączone do projektu. Zwieńczeniem naszego wspólnego dzieła będzie wystawa podczas Wawerskiej Parady Niepodległości 11 listopada.

Falenickie Koncerty Letnie odbywają się w pięknym otoczeniu i wnętrzu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa dzięki gościnności ks. proboszcza Wiesława Kazimieruka. Przygotowanie i oprawę zawdzięczamy pracy wielu Członków i Wolontariuszy FTK, a także wsparciu rzeczowemu naszych Sponsorów. Dzięki dotacji z Urzędu Dzielnicy Wawer koncerty są bezpłatne dla widzów. Trzeba jednak podkreślić, że warunkiem otrzymania dotacji jest samodzielne pokrycie części kosztów projektu. Ten wkład Towarzystwo musi zgromadzić. Ponieważ nie prowadzimy działalności zarobkowej, możemy liczyć wyłącznie na darowizny. Dlatego prosimy Państwa o wspieranie naszej działalności, bezpośrednio na koncercie lub przez wpłatę na konto: Falenickie Towarzystwo Kulturalne 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206. Zebrane w ten sposób środki będą w całości przeznaczone na realizację przyszłych projektów kulturalnych FTK.

Zarząd FTK