Postępy w „zszywaniu”

Tu będziemy gromadzili informacje o pracach już wykonanych, lub zaawansowanych

Przykład pracy - kościół

Rabin i synagoga

Ogród jordanowski Radość

REZERWAT KRÓLA JANA III