Sprawa tunelu – stan na 1 sierpnia 2017

27 lipca o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, na której projektant wynajęty przez PLK, prezentował projekty rozwiązań dla naszego tunelu, które dołączam (dwa warianty można zobaczyć również na stronie http://www.tunelwfalenicy.pl/). Obecni byli wszyscy, którzy odpowiadają za inwestycję: przedstawiciele PKP S.A, Biura polityki mobilności, PKP PLK oraz panowie projektanci inwestycji. Obecni byli także przedstawiciele ZTM, ramienia m.st Warszawy obecny był p. burmistrz naszej dzielnicy oraz wice burmistrz Józefowa p. Marek Banaszek. Byli radni, sporo mieszkańców.
Dyskusja była długa, pozwolono się najpierw wypowiedzieć mieszkańcom.
Pełniejsze sprawozdanie z przebiegu komisji tu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=685780821613442&id=138642289660634
W wyniku dyskusji, z której pokrótce wynikało, że każdy z projektów ma wady i nie uwzględnia oczekiwań mieszkańców, burmistrz Jeziorski zaproponował (zamiast konsultacji, na które nie ma czasu bo trzeba szybko wydać 600 unijnych milionów na inwestycję) spotkanie warsztatowe w ?węższym? gronie.
Takie spotkanie odbyło się 31 lipca o godz. 10.00. Była rada osiedla, radni z Komisji Inwestycyjnej (nie wszyscy), kilkoro mieszkańców, w tym ja, przedstawiciele ZTM i Biura mobilności; prowadził burmistrz Jeziorski, który miał do pomocy pracowników urzędu/fachowców od dróg.
Nie było przedstawicieli PLK (inwestor) oraz projektanta.
Dyskusja była nawet dość konstruktywna, ale na pytanie jakie znaczenie będą miały nasze ustalenia burmistrz powiedział, że przekaże je do urzędu miasta, a miasto dalej. I to wszystko. Jedyna nadzieja, że obecni na spotkaniu przedstawiciele agend miejskich wysłuchali nas, zrozumieli, a ich głos też zostanie wysłuchany wyżej.
Podsumowanie spotkania i uwagi, które będą przesłane do urz. miasta, które ma przesłać radzie osiedla burmistrz Jeziorski, będzie dostępne na stronie Rady: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=685780821613442&id=138642289660634
Najważniejsze nasze uwagi to: dla strony wschodniej praca nad wariantem III, a dla zachodniej zdecydowane odchudzenie tunelu lub wykorzystanie proj. II lub jeszcze innej wersji, nad którą będzie pracował nasz urząd. Zasadniczym postulatem, który mam nadzieję będzie przyjęty, chociaż do tej pory był zdecydowanie odrzucany, to budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami, z południowej strony tunelu. Problem z wygodnym wejście na perony (nie tylko windy i schody) wydaje się nierozwiązywalny (Smutek).
Niestety, rezygnacja z tunelu nie wchodzi w grę, ja już się poddałam. Trzeba będzie niestety cały czas starać się monitorować postęp prac projektowych, chociaż to trudna sprawa wobec postawy naszego urzędu (sam się nie dowiaduje, czeka biernie na info. z gór, a kiedy sam wie dzieli się oszczędnie).
Treść tej informacji można przekazywać osobom zainteresowanym.
Pozdrawiam
Urszula Stanowska