Pobieranie plików

xx

Pobierz Elektrownia_List_RWE

Szanowny Panie Prezesie,
Falenickie Towarzystwo Kulturalne oraz mieszkańcy Falenicy – sygnatariusze niniejszego listu, w ogromnej większości klienci RWE, zwracają się do Pana z prośbą o pomoc w ocaleniu jednego z nielicznych zabytków jakie pozostały w Falenicy z okresu międzywojennego. Chodzi o budynek dawnej „Gminnej Elektrowni Falenica”. Jest to obiekt pochodzący z roku 1929. Powstanie „Elektrowni Falenica” było ważnym wydarzeniem w dziejach naszej miejscowości, dało bowiem istotny impuls do jej rozwoju.
Budynek „Elektrowni” jest także bardzo ciekawym i na tym terenie unikalnym zabytkiem architektury przemysłowej. Z tych powodów jest on bardzo ważny dla obecnych mieszkańców osiedla.
Budynek „Elektrowni” należy w tej chwili do RWE. Jest opuszczony, zaniedbany i popada w ruinę.
Prosimy Pana Prezesa, aby RWE przekazało ten budynek w jakiejś formie na cele publiczne. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie starań o zgromadzenie środków na jego renowację. Odnowiona „Elektrownia” mogłaby w przyszłości służyć na przykład celom wystawienniczym lub koncertowym.
Kopię niniejszego pisma kierujemy do władz Dzielnicy Wawer uważając, że ich uczestnictwo w tak ważnym społecznie projekcie jest niezbędne, a także licząc na to, że włączą się one aktywnie w jego realizację.