Agnieszka Kurowska-Janecka

….. i jej goście:

Anna Jundziłł – flet, Jarosław Ciecierski – organy

Wystawa: „Co pozostało z tamtych dni ?”
w 72 rocznicę bitwy 13 dywizji piechoty pod Falenicą 19 września 1939 r.
Organizatorzy wystawy:
Mikołaj Żebrowski ze stowarzyszenia PRO FORTALICIUM i Piotr Bieliński

2011-09-11-G