STRONA GŁÓWNA
FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE - STATUT
Koncert 26 czerwca 2016 r.
Koncert 10 lipca 2016 r.
Koncert 24 lipca 2016 r.
Koncert 14 sierpnia 2016 r.
Koncert 28 sierpnia 2016 r.
Koncert 11 września 2016 r.
Parada Niepodległości 2015
Koncert 28 czerwca 2015
Koncert 12 lipca 2015
Koncert 26 lipca 2015
PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2014
FALENICKIE KONCERTY LETNIE 2014
GALA MUZYKI POLSKIEJ
AKTUALNOŚCI
PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2013
"Moja flaga Polski"
Koncert 23 czerwca 2013 r.
Koncert 14 lipca 2013 r.
Koncert 11 sierpnia 2013 r.
Koncert 25 sierpnia 2013 r.
Koncert 15 września 2013 r.
PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2012
ŚWIĘTOJAŃSKA GALA JAZZOWA 2012
KONCERTY 2012
KONCERT PAPIESKI 2012
Międzynarodowy Dzień Muzyki 2011
Gala Tenorów 26 czerwca 2011 r.
KONCERTY 2011
PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2011
Galeria zdjęć z Parady Niepodległości 2010
KONCERTY 2010
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY FTK
NASZA PUBLICZNOŚĆ
NASI ARTYŚCI
Parada Niepodległości 2009
SPRAWOZDANIA ROCZNE
ARCHIWUM
PRZYDATNE LINKI
Witamy na stronie. znajdź nas na FB
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego !
Zobacz zdjęcia z koncertów: 26 czerwca 2016 r. , 10 lipca 2016 r. , 24 lipca 2016 r.
14 sierpnia 2016 r. , 28 sierpnia 2016 r. , 11 września 2016 r.
Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza mieszkańców Wawra
na Wawerską Paradę Niepodległości
11 listopada 2016 r.

11:20 Zbiórka, po Mszy św. za Ojczyznę, na ul. Walcowniczej róg Petunii (przy boisku Serce Falenica)

11:30 Pochód Mieszkańców ulicą Walcowniczą do Bystrzyckiej (parking)

12:00 Musztra paradna w wykonaniu Miejskiej Orkiestry MODERATO Warka

12:20 Prezentacja sztandarów z herbami piastowskimi wykonanych przez wawerskie szkoły i organizacje

12:30 Inscenizacja teatralna „Chrzest Polski według Galla Anonima” w reż. Szczepana Szczykno

12:50 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry MODERATO

13:20 Słodki poczęstunek i gorąca herbata.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wawer.

Sponsorzy i współpracownicy: Urząd Dzielnicy Wawer, Cukiernia Andrzej Kozak, Centrum Ogrodnicze Cetus, Cukiernia Meryk, Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica, Szkoła Podstawowa nr 124, Drukarnia Acad.
REGULAMIN  WAWERSKIEJ  PARADY  NIEPODLEGŁOŚCI

I.  INFORMACJE OGÓLNE
Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter radosnego lokalnego święta, na które zapraszani są wszyscy mieszkańcy Wawra.

1. Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest  Falenickie Towarzystwo Kulturalne,  
organizacja pożytku publicznego, z siedzibą: 04-923 Warszawa ul. Bartoszycka 45/47.    
2. Termin Parady:  11 listopada 2016 r, godz. 11:20-14:00.
3. Trasa oraz dokładny przebieg Parady :
11:20    Zbiórka na ul. Walcowniczej róg Petunii (przy boisku Serce Falenica)
11:30    Pochód Mieszkańców ulicą Walcowniczą do Bystrzyckiej (parking)
12:00    Musztra paradna w wykonaniu  Miejskiej Orkiestry MODERATO Warka
12:20    Prezentacja sztandarów z herbami piastowskimi wykonanych przez wawerskie szkoły i organizacje
12:30    Inscenizacja teatralna „Chrzest Polski według Galla Anonima” w reż. Szczepana Szczykno
12:50    Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry MODERATO
13:20    Słodki poczęstunek – mini rogaliki świętomarcińskie, gorąca herbata.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.
6. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 800 osób.

II  PRAWO DO UCZESTNICTWA
1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem.
2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział
w tym patriotycznym święcie.
3. Osoby małoletnie uczestniczą na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
4. Organizator Parady może odmówić uczestnictwa w Paradzie osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,    psychotropowych lub innych podobnie działających;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Parady.
d) wpisanym do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.


III  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w zwartym szyku.
4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b) materiałów wybuchowych;
c) wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.
5. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.
6. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.
7. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.
8. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na przedramieniu biało-czerwoną opaskę.
9. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.
10. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych i Organizatora Parady.
11. Organizator zobowiązuje się utworzyć Punkt Pomocy Medycznej.
12. Łączność między osobami reprezentującymi Organizatora w sprawie zabezpieczenia Parady, a Policją i Strażą Miejską oraz służbą porządkową zapewnią telefony komórkowe, których numery Organizator zobowiązuje się przekazać.
13. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez ogłoszenia i plakaty o fakcie organizowania Parady i chwilowym  utrudnieniu w ruchu.
14. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.

IV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
Falenica-kultura.waw.pl

Zarząd  Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

28 sierpnia godz. 19.00
Od A do K” - Przemysław Wojciechowski – akordeon i Anna Kalska – klarnet
oraz
WYSTAWA „Debiut” - Wojciech Tuszko – fotografia

W programie:
Joseph Horovitz - Two Majorcan Pieces
John Noble - Kocia suita
Karnawał wenecki - arr. H.R.Kent
Ignacy Jan Paderewski - Kaprys op. 14 nr 3
Wiaczesław Siemionow - Suita bułgarska
Bela Bartók - Tańce rumuńskie
Astor Piazzolla – Oblivion
Vittorio Monti – Czardasz

Anna Kalska ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie i studia podyplomowe w Hochschule Der Kűnste Bern w Szwajcarii. Laureatka wielu konkursów muzyki solowej i kameralnej. Wspópracuje jako muzyk orkiestrowy. Pracuje w ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu, jako nauczyciel gry na klarnecie. Współtworzy kwartet klarnetowy Poco Leggero, a od 2013 roku jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem niezawodowej orkiestry będącej częścią Formacji Tango Para Todos.

Przemysław Wojciechowski jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Należy do grona najwybitniejszych akordeonistów młodego pokolenia. Tylko do ukończenia szkoły średniej został laureatem ponad 30 nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Jako solista i kameralista często koncertuje w Polsce i za granicą. W latach 2012-2014 uczestniczył w projektach Włoskiej Akademii Akordeonowej w Urbino, skupiającej akordeonistów różnych narodowości.

Wojciech Tuszko ma za sobą 94 lata życia, które w całości zostało podporządkowane fotografii - doktor chemii, członek honorowy ZPAF, fotochemik, współtwórca magazynu Fotografia. Jest popularyzatorem fotografii, tłumaczem literatury fotograficznej, twórcą haseł w encyklopedii PWN dotyczących fotografii. Był jurorem w licznych konkursach fotograficznych oraz krytykiem. Przez ponad 50 lat działalności fotograficznej stworzył archiwum liczące kilkadziesiąt tysięcy negatywów. Nie zdecydował się nigdy na zorganizowanie własnej wystawy. Dopiero Feliks Tuszko - dwa pokolenia dalej - wziął na siebie odpowiedzialność kuratora, celem ukazania znaczeń, ukrytych w negatywach, jako obiektach artystycznych i dokumentalistycznych.
Organizatorzy wystawy: Pracownia Duży Pokój, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

***
Kierownictwo i prowadzenie koncertu: Agnieszka Kurowska-Janecka

Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze środków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Scena letnia przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy przy ul. Bartoszyckiej
WSTĘP WOLNY

***
https://www.falenica-kultura.waw.pl
https://faceboook.com/FTK.Falenica
wydarzenie: www.facebook.com/events/1775344679418033/
Zobacz zdjęcia z koncertu 26 czerwca
FALENICKIE KONCERTY LETNIE  10 lipca godz. 19.00
Scena letnia przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy przy ul Bartoszyckiej WSTĘP WOLNY Zobacz zdjęcia TUTAJ

KONCERT: „Sonata per due” -  Zuzanna Elster – harfa / Agata Igras-Sawicka – flet
W programie: Joseph Jongen - Witold Lutosławski - Lowell Liebermann - Gabriel Fauré - Adrian Shaposhnikov - Jacques Ibert.

Zuzanna Elster – harfistka solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowe studia „Konzertexamen” w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie. Jest pedagogiem klasy harfy UM Fryderyka Chopina w Warszawie oraz prowadzi klasę harfy w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  Jako muzyk orkiestry stale współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dokonywała prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich.

Agata Igras–Sawicka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studia podyplomowe odbyła w Królewskim Konserwatorium w Hadze (Holandia). Dokonała licznych nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych oraz muzyki do spektakli teatralnych. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, będąc m.in. współzałożycielką zespołu Gruppo di Tempera. Jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a także prowadzi klasę fletu w Akademii Sztuki w Szczecinie.


WYSTAWA: „Wędrujące studio" - Anna Fijałkowska – fotografie

Anna Fijałkowska mieszka w Otwocku. Z wyróżnieniem ukończyła SF ZPAF. W 2011 r. została laureatem konkursu Leica Street Photo - Moment jest jeden. Wystawiała swoje prace m.in. w Galerii Kazamaty, Leica Gallery, Stara Galeria ZPAF, Galeria Bezdomna. Wraz z Maciejem Łabudzkim prowadzi studio fotografii kreatywnej „Jak to się robi”. Ostatnio zrealizowała projekt dotyczący Otwocka pt. ''Świdermajer - zatrzymać czas''

Idea "Wędrującego Studia"
Wędrujące studio to idea prawie tak stara jak sama fotografia. Przez dziesiątki lat wędrujący fotografowie przemierzali setki kilometrów odwiedzając miasta i wsie. Wykonywali zdjęcia wszystkim, którzy chcieli zachować swój wizerunek na fotografii, bardzo często nie wiedząc, że tworzą unikatowy dokument tego, jak wyglądali ludzie. Niestety razem z objazdowym kinem i wędrownymi trupami cyrkowymi wędrujący fotograf odszedł w zapomnianą przeszłość. Studio fotografii kreatywnej „Jak to się robi” wskrzesiło tą niezwykłą ideę, stworzyło studio, dla którego nie ma żadnych ograniczeń. Można je rozstawić w dowolnym zakątku świata: na rynku, zatłoczonej ulicy, łące lub w lesie. W tym wędrującym studio panuje niezwykły klimat. Każdy kto do niego wejdzie poczuje magię czarno białej fotografii. Jednak najważniejsze jest, że wszystkim bez wyjątku, wykonają jedyny w swoim rodzaju portret! Wyjątkowe w "wędrującym studio" jest to, że w ciągu kilkunastu sekund „bohater” otrzyma do ręki gotowe zdjęcie całkowicie za darmo.

***
Kierownictwo i prowadzenie koncertu: Agnieszka Kurowska-Janecka

Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze środków Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy

FALENICKIE KONCERTY LETNIE 2016

ZAPRASZAMY

26 czerwca godz. 16.00
„Dawne Pieśni Polsko-Ruskie” - Camerata Cracovia i Dmytro Hubyak
WYSTAWA: „Pejzaż” - Martyna Tarasiewicz - malarstwo

10 lipca godz. 19.00
„Sonata per due” - Agata Igras-Sawicka – flet / Zuzanna Elster – harfa
repertuar: Joseph Jongen - Witold Lutosławski - Lowell Liebermann - Gabriel Faure - Adrian Shaposhnikov - Jacques Ibert
WYSTAWA: „Wędrujące studio" - Anna Fijałkowska – fotografie

24 lipca godz. 19.00
"Nieśmiertelne tematy filmowe" - Barbara Witkowska – harfa / Adrian Janda – klarnet
WYSTAWA: „Konie” - Joanna Czubak – batiki i grafiki

14 sierpnia godz. 19.00
„Muzyczna podróż w czasie do epoki romantyzmu"
Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce / Małgorzata Wasiucionek – skrzypce / Maria Stanienda – altówka / Marcin Zdunik – wiolonczela
repertuar: Giacomo Puccini - Władysław Żeleński - Edvard Grieg
WYSTAWA: „Ogród sztuki” - Joanna Ducka-Dębecka - malarstwo, rysunek, ceramika

28 sierpnia godz. 19.00
„Od A do K” - Przemysław Wojciechowski – akordeon / Anna Kalska – klarnet
repertuar: John Noble - Bohuslav Martinu - Witold Lutosławski - George Gerschwin - Bela Bartók
WYSTAWA: „Debiut” - Wojciech Tuszko - fotografia

11 września godz. 19.00
„Chwalebna Droga Krzyżowa”- Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze – śpiew oraz pokaz slajdów malarstwa Leszka Zadrąga
WYSTAWA: "Krzyże dnia powszedniego" - Jacek Ebert - fotografia

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertów: Agnieszka Kurowska-Janecka.
Scena letnia przy Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy przy ul. Bartoszyckiej.
WSTĘP WOLNY
Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze środków Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.


Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 15 marca 2016r. w sali przy ul. Frenkla 15 (I piętro nad apteką)o godz. 18:00.

Zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

W przypadku braku quorum Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbierze się w drugim terminie w dniu 15 marca 2016 r.o godz. 18:15.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Powitanie zebranych Członków;

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;

 3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;

 4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania;

 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2015 przez Zarząd FTK;

 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;

 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego;

 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi;

 9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w 2016 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;

 10. Dyskusja na temat projektów, o których dofinansowanie Zarząd FTK wystąpił do Urzędu Dzielnicy Wawer;

 11. Wolne wnioski;

 12. Zamknięcie obrad.

Falenickie Towarzystwo Kulturalne zwraca się do Mieszkańców

Falenicy z gorącym apelem o przekazanie 1% podatku lub dowolnej

darowizny na rzecz naszego Towarzystwa. Jesteśmy organizacją

pożytku publicznego, która jedynie własną bezinteresowną pracą

członków i wolontariuszy tworzy zręby „Muzycznej Falenicy”.

Jak Państwo wiedzą od wielu lat organizujemy cykle koncertów letnich, wystawy artystyczne i parady z okazji Święta Niepodległości. Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer wspiera naszą działalność częściowymi dotacjami, zaś środki pozyskane z 1% podatku w całości przeznaczane są na organizację naszych wydarzeń kulturalnych. To tylko dzięki Państwa pomocy możemy uzyskać wkład własny (10% kosztów naszych imprez), który jest wymagany do pozyskania dotacji.Każda kwota, która zasili budżet FTK, przyczyni się do tego, by Mieszkańcom żyło się lepiej.

Podajemy Państwu nr KRS 0000103919

W przypadku trudności pomożemy w rozliczeniu podatkowym (tel. 22 872 47 61).


Zwracamy uwagę, że każda osoba, która chce zasilić fundusze FTK może przekazać swoją darowiznę na nasze konto :

Falenickie Towarzystwo Kulturalne

04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47

Nr konta 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206

Taka darowizna upoważnia do ulgi przy rozliczeniu podatku PIT, gdyż jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

11 listopada 2015
Wawerska Parada Niepodległości


Zdjęcia zobacz TUTAJ

FALENICKIE KONCERTY LETNIE 26 lipca godz. 19.00

KONCERT: FLUENT ENSEMBLE    Zdjęcia zobacz tutaj
w składzie: Wojciech Psiuk - saksofony, Przemysław Wojciechowski - akordeon

Duet wykonuje bardzo zróżnicowany program. Stanowią go zarówno kompozycje słynnego argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli, jak również słynne transkrypcje, które muzycy sami aranżują dopasowując do możliwości i specyfikacji instrumentów. Ważne miejsce w ich działalności stanowi także współpraca z kompozytorami młodego pokolenia. Podczas koncertu usłyszymy m.in. utwory: Maurice Ravela, Paula Maurice'a, Astora Piazzoli, Gabriella Faure, Dariusa Milhaud.

WYSTAWA: "Wypiski z niepamięci" - Hanna Kossowska - akwarele i collage

Hanna Kossowska studiowała Historię Sztuki i Etnografię w Poznaniu. Uczęszczała także na Wydział Malarstwa i Grafiki. Przez pięć lat była aktorką w Państwowym Teatrze Żydowskim w War­szawie. Zajmuje się malarstwem, grafiką i projektowa­niem scenografii oraz biżuterii. Obecnie prowadzi warsztaty z Kaszrutu, Halachy, Jidyszkajtu, Sztuki i Kultury Żydowskiej w szkołach i ośrodkach kulturalnych w całej Polsce.
Jej prace z lat 2005-2008 „Wypiski z pamięci  i nie­pamięci” to collage w których stosuje naprzemiennie technikę akwareli, tuszu, akrylu - a jako elementów wypu­kłych używa szkła, części organicznych, roślin i skóry oraz elementów zniszczonych, starych egzem­plarzy Tory, Talmudu, Miszny i sidurów.

Od autorki:
"We wnętrzach żydowskich domów często spotykamy litery hebrajskie w formie obrazów. Są one nie tylko  dekoracją ścian ale zawierają wiele  symboli i mistycyzmu. Jest w nich także ukryta przestroga by ważyć wypowiadane słowa, by nie szafować nimi bezmyślnie."

***
Kierownictwo i prowadzenie koncertu: Agnieszka Kurowska-Janecka

Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze środków Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy.
Scena letnia w ogrodzie przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy przy ul Bartoszyckiej
WSTĘP WOLNY 
Zdjęcia z koncertu 28 czerwca zobacz tutaj
Zdjęcia z koncertu 12 lipca zobacz tutaj

Szanowni Państwo,
Falenickie Towarzystwo Kulturalne kieruje do prezesa RWE list z apelem o ratowanie zabytkowej falenickiej elektrowni. Tekst zamieszczamy poniżej. Zależy nam na jak najszerszym poparciu tej inicjatywy. Ci z Państwa, którzy chcieliby zebrać podpisy pod listem w gronie swoich znajomych i sąsiadów, proszeni są o pobranie i wydrukowanie dokumentu. Należy wydrukować dwustronnie (tzn. stronę 2 na odwrocie strony 1)
 
77.9 KB
Plik z dokumentem jest tutaj
 

PROGRAM FALENICKICH KONCERTÓW LETNICH 2015

28 czerwca: Koncert muzyki Fado - Kinga Rataj z zespołem

12 lipca: Klarnet od A do Z – koncert kwartetu klarnetowego POCO LEGGIERO

26 lipca: Koncert duetu FLUENT (Wojciech Psiuk – saksofony, Paweł Janas – akordeon)

9 sierpnia: Koncert muzyki musicalowej - zespół wokalny ACCANTUS

23 sierpnia: Koncert tercetu IMPRESJA (Anna Piechura-Gabryś - harfa, Anna Mocarska – flet, Iwona Rapacz - wiolonczela)

13 września: Koncert pieśni Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFCDla tych, którzy chcieliby materialnie wspomóc działalność Towarzystwa
podajemy Nr KRS 0000103919
oraz Nr konta bankowego 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206

Zdjęcia z Parady zobacz tutaj

REGULAMIN WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI

I.INFORMACJE OGÓLNE

Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter radosnego lokalnego święta, na które zapraszani są wszyscy mieszkańcy Wawra.


 1. Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą: 04-923 Warszawa ul. Bartoszycka 45/47.

 1. Termin Parady:11 listopada 2014 r., godz. 14:30
 2. Trasa oraz dokładny przebieg Parady zostaną określone w odrębnych dokumentach.

 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.

 2. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 800 osób.


II PRAWO DO UCZESTNICTWA

 1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem.

 2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział w tym patriotycznym święcie.

 3. Osoby małoletnie uczestniczą na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4. Organizator Parady może odmówić uczestnictwa w Paradzie osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Parady.

 4. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.


III ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości.

 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób i do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w zwartym szyku.

 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

 2. materiałów wybuchowych;

 3. wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.

 2. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.

 3. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.

 4. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na przedramieniu biało-czerwoną opaskę.

 5. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.

 6. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych i Organizatora Parady.

 7. Służba porządkowa jest zobowiązana do oddzielenia taśmą biało-czerwoną miejsc niebezpiecznych, koni, odpalania fajerwerków, itp.

 8. Organizator zobowiązuje się utworzyć Punkt Pomocy Medycznej.

 9. Łączność między osobami reprezentującymi Organizatora w sprawie zabezpieczenia Parady, a Policją i Strażą Miejską oraz służbą porządkową zapewnią telefony komórkowe, których numery Organizator zobowiązuje się przekazać.

 10. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez ogłoszenia i plakaty o fakcie organizowania Parady i chwilowym utrudnieniu w ruchu.

 11. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.


III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą
  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów
  dokumentacyjnych oraz promocyjnych.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:Falenica-kultura.waw.pl


Zarząd Falenickiego Towarzystwa KulturalnegoZdjęcia z koncertu  14 września 2014 zobacz tutaj
PROGRAM
Falenickich Koncertów Letnich 2014
 ZOBACZ TUTAJ

Szanowni Faleniczanie, Czcigodni Goście,

Drodzy Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego


Wyrażamy Państwu serdeczne podziękowanie za udział w Gali Muzyki Polskiej, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2014 r. - z okazji 25 lat wolności. Uczestnicząc w naszych lokalnych obchodach tego pięknego Jubileuszu daliśmy wyraz, że cenimy sobie wolność wywalczoną przez ludzi, którzy powiedzieli NIE systemowi przymusu i zniewolenia.

Dziękujemy Władzom Dzielnicy, za sfinansowanie tej uroczystości. Orkiestrze Wojskowej w Warszawie za wykonanie dla nas pięknego koncertu. Członkom i Sympatykom FTK za ogromny wysiłek organizacyjny oraz Mieszkańcom Falenicy za przygotowanie „25 metrowca” z ciasta.

Uroczystość ta była nie tylko wawerskim wydarzeniem kulturalnym, ale także miłym sąsiedzkim spotkaniem.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Więcej zdjęć zobacz TUTAJ

Joanna Horodko i Piotr Rafałko

Program Koncertu

 1. Mazur z,, Suity polskiej’’Orkiestra

muz. Grzegorz Duchnowski


 1. Krakowiak z Suity ,,Trzy tańce polskie’’ Orkiestra

muz. Henryk Hubertus Jabłoński, opr. Gerhard Baumann


 1. Krakowiaczek Piotr Rafałko

muz. Stanisław Moniuszko, sł. Edmund Wasilewski, opr. Grzegorz Duchnowski


 1. Prząśniczka – Joanna Horodko

muz. Stanisław Moniuszko, opr. Bolesław Szulia

 1. Polonez ,,Jeszcze Polska nie zginęła’’Orkiestra

muz. Adam Wroński, opr. Grzegorz Duchnowski


 1. Maki – Joanna Horodko / Piotr Rafałko

muz. Stanisław Niewiadomski, sł. Kornel Makuszyński, opr. Arnold Rezler


 1. Rzeszowski jarmark Orkiestra

muz. Adam Brzozowski


 1. Pamiętam ciche jasne złote dnie Piotr Rafałko

muz. Mieczysław Karłowicz, sł. Kazimierz Tetmajer, opr. Grzegorz Duchnowski

 1. Życzenie op. 74 nr 1 Joanna Horodko

muz. Fryderyk Chopin, opr. Bolesław Szulia


 1. Etiuda E-dur ,,Mój serdeczny kraj’’ Joanna Horodko

muz. Fryderyk Chopin, sł.J.Has opr. Grzegorz Duchnowski


 1. Polskie melodie filmowe /Trzy kolory, Janosik, Polskie drogi,

  Trędowata, 07 zgłoś się, Kryminalni/ Orkiestra

opr. Grzegorz Duchnowski

 1. Sen o Warszawie Piotr Rafałko

muz. Czesław Niemen, sł. M. Gaszyński, opr. G. Duchnowski


 1. Płynie Wisła płynie wyk. Joanna Horodko / Piotr Rafałko

muz. Kazimierz Hofman, sł. Edmund Wasilewski, opr. Grzegorz Duchnowski


 1. Piękna nasza Polska cała Joanna Horodko / Piotr Rafałko

muz. Józef Sierosławski, sł. Wincenty Pol, opr. Bolesław Szulia

NOWY SEZON KONCERTOWY

Niedziela, 15 czerwca - GALA MUZYKI POLSKIEJ

z okazji 25-lecia wolnych wyborów parlamentarnych


29 czerwca - Koncert muzyki filmowej – Barbara Broda-Malon z zespołem

13 lipca - Duo Milonga – harfa + akordeon

27 lipca - Koncert duetu harf

10 sierpnia - Koncert studentów Wydziału Instrumentalnego UMFC

24 sierpnia - Koncert flamenco Michała Czachowskiego

14 września - Kwartet męski Il canto


Dla tych, którzy chcieliby materialnie wspomóc działalność Towarzystwa
podajemy Nr KRS 0000103919
oraz Nr konta bankowego 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206
Falenickie Towarzystwo Kulturalne jest stowarzyszeniem - organizacją pożytku publicznego. Mieścimy się w Warszawie-Falenicy. Aktualny adres siedziby: Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa.

PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE „MOJA FLAGA POLSKI”  zobacz tutaj


Zdjęcia z Parady Niepodległości zobacz tutaj
Podziękowanie

Falenickie Towarzystwo Kulturalne już dwunasty sezon organizuje cykl koncertów letnich realizując w ten sposób misję „Sąsiedzi – Sąsiadom”.
Spotykając się na koncertach i wernisażach angażujemy i zacieśniamy więzi międzyludzkie: rodzinne, sąsiedzkie, środowiskowe. Nasza działalność opiera się na aktywności społecznej: zarządu, członków, sponsorów i sympatyków FTK.
Kończąc tegoroczny cykl Falenickich Koncertów Plenerowych chcielibyśmy podziękować naszym Sponsorom, szczególnie:
 • Władzom Dzielnicy Warszawa Wawer za dofinansowanie naszych koncertów;
 • Księdzu Proboszczowi parafii NSPJ za życzliwość i udostępnienie nam ogrodu  przykościelnego, a także wnętrza kościoła, gdzie mogliśmy realizować nasze koncerty. Dziękujemy również za drukowanie programów koncertów;
 • Artystom malarzom i rzeźbiarzom, którzy zaprezentowali swój dorobek artystyczny dzieląc się z nami własnym spojrzeniem na świat;
 • Panu Andrzejowi Kozakowi za „słodkie chwile” w czasie koncertów;
 • Panu Jerzemu Woszczykowi, prezesowi spółdzielni Fala za sponsorowanie słodyczy i napojów;
 • Panu Jarosławowi Merykowi za „ciastka i ciasteczka”, które mogliśmy degustować w czasie koncertu muzyki filmowej;
 • Państwu Zofii Szczepaniak i Stanisławowi Lach za użyczenie namiotów i krzeseł na koncercie muzyki filmowej;
 • Panu Adamowi Krasieńce, właścicielowi Drukarni Offsetowej KRA-BOX, za wykonanie w priorytetowym tempie i po preferencyjnych kosztach wszystkich afiszy, folderów oraz pocztówek z obrazami i rzeźbami;
 • Zakładowi Fotograficznemu w Radości za wsparcie finansowe naszej działalności.
Dziękujemy również wszystkim Wolontariuszom zaangażowanym w realizację naszych koncertów, a szczególnie: Basi i Zbyszkowi Wizimirskim, Marii Rybskiej, Krystynie Frankowskiej, Małgorzacie Dzwonkowskiej, Ani Roszkowskiej, Oli Chwedorowicz, Klarze Zawadzie, Elizie Wierzcholskiej, Teresie Janowicz i Małgorzacie Olkuśnik – z których pracy i zaangażowania korzystaliście Państwo na każdym koncercie.
Dziękujemy wreszcie Państwu, Mieszkańcom Falenicy i okolic, za udział w naszych koncertach. Obecność Państwa i życzliwy aplauz upewnia nas, że wkład pracy i zaangażowanie Zarządu Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego są celowe i społecznie pożyteczne, a tym samym w pełni realizują cele i zadania instytucji pożytku publicznego, jakim jest FTK.
Członków i Sympatyków naszego Towarzystwa, a szczególnie młodych Mieszkańców Falenicy, zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w pracach FTK.
Z ramienia Towarzystwa koncerty organizowały: Agnieszka Kurowska Janecka – prezes zarządu – odpowiedzialna za artystyczny program koncertów i dobór wykonawców. Dorota Czermińska, Joanna Kozłowska, Jadwiga Pawlik, Ludwika Ryszka – wchodzące w skład zarządu – odpowiedzialne za przygotowanie i organizację koncertów.
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
W niedzielę, 20 października odbył się w naszym falenickim kościele koncert

"Parafianie w hołdzie Janowi Pawłowi II"

Zdjęcia wkrótce.

„VIOLA DA GAMBA WE FRANCJI”
W niedzielę, 25 sierpnia o godz. 19.00 w kościele NSPJ w Falenicy
wystąpił duet viol da gamba "GAMBASADA"
w składzie: Justyna Krusz i Mateusz Kowalski
Koncertowi towarzyszyła wystawa malarstwa Pauliny Dzieduszyckiej-Martusewicz

Program koncertu zobacz tutaj     Zdjęcia zobacz tutaj

11 sierpnia 2013 r o godz. 19.00

KONCERT w wykonaniu TRIA SMYCZKOWEGO

w składzie:
Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Marcin Zdunik – wiolonczela

Koncertowi towarzyszyła wystawa rzeźby Zbigniewa Gosa.

Program koncertu zobacz tutaj                  Zdjęcia z koncertu zobacz tutaj
14 lipca 2013 r.      
KONCERT TRIA INSTRUMENTÓW DĘTYCH STROIKOWYCH

Wystąpili:
Aleksandra Rojek - obój
Anna Kalska - klarnet
Leszek Wachnik – fagot

Zobacz program koncertu

Koncertowi towarzyszyła wystawa rzeźb autorstwa:
Ewy Dąbrowskiej, Weroniki Gos i Stanisława Bałdygi
ROZPOCZĘLIŚMY SEZON
23 CZERWCA O GODZ 19.00

KONCERTEM MUZYKI
FILMOWEJ

w wykonaniu artystów studia Agaty Wrońskiej
Gość specjalny: Rafał Majewski

WYSTAWA PLAKATU FILMOWEGO

Zobacz zdjęcia
W niedzielę, 14.10.2012
w kościele NSPJ w Falenicy  o godz. 19.00
odbył się koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II

           ZOBACZ AFISZ      ZOBACZ PROGRAM      ZOBACZ ZDJĘCIA
 wystąpili:
 Justyna Samborska - sopran (zobacz link )
 Anna Polak - obój
 zespół smyczkowy pod dyrekcją Marty Wiatr
 prezentacja multimedialna - Jakub Sędek

Koncert 9 września 2012 CHÓR FLAMINAE PRZY PARAFII NSPJ I SINFONIETTA VAVRA

PROGRAM KONCERTU   zobacz tutaj      ZDJĘCIA zobacz tutaj

Koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka

ogromnie się podobał publiczności. Zobacz zdjęcia

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Agnieszka Kurowska-Janecka - prezes
Członkami Zarządu są:
Jadwiga Pawlik, Ludwika Ryszka, Dorota Czermińska, Joanna Kozłowska.
Komisja Rewizyjna: Teresa Janota, Jerzy Kijowski i Zbigniew Wizimirski.

STATUT - zobacz tutaj
Dla tych, którzy chcieliby materialnie wspomóc działalność Towarzystwa
podajemy Nr KRS 0000103919
oraz Nr konta bankowego 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA 2010 R zobacz tutaj

Sprawozdania za rok 2011 i 2012 - zobacz w bazie sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

===================================================

 
70742
Setia.pl - Oferta - seo, marketing, optymalizacja, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach