Archiwa Bloga

PROGRAM WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI 2019

Zapraszamy do galerii zdjęć

Jest też filmik z ParadyZOBACZ

W tym roku szczególnie uczcimy walkę o polskość Śląska.

11 listopada 2019

ŚLĄSKIE FAJROWANIE

 • 13:00 – uformowanie i wymarsz pochodu: ul. Bartoszycka w pobliżu Szkoły Podst. 124
 • Przemarsz ulicami Bartoszycką, Narcyzową, Walcowniczą
 • „Polonez na 500 par” na placu przy ul. Bystrzyckiej/ Walcowniczej
 • Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
 • Wystrzał armatni w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis Res Publicae
 • Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK „Pokój” z Rudy Śląskiej
 • Wystawa prac plastycznych „Śląskie stroje regionalne”
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego „Śląska droga do Niepodległej”
 • Gorąca grochówka i herbata
 • 14:45 – śpiewanki patriotyczne w restauracji Stara Kuźnia, ul. Walcownicza 7
 • 15:00 Zakończenie Parady.
parada2019afisz-wp

Zwróćmy uwagę na interesujący element graficzny: „Róże Nikiszowca” .

Nikiszowiec opis

Pobierz dokument [.pdf]
REGULAMIN WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI ŚLĄSKIE FAJROWANIE

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter apolitycznego, radosnego, lokalnego święta, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Wawra.

Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Wawer oraz Wawerskim Centrum Kultury. FTK jest organizacją pożytku publicznego z siedzibą: w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47.

 1. Termin Parady: 11 listopada 2019 r, godz. od 13:00 do 15:00.

W programie:

 • 13:00 – uformowanie i wymarsz pochodu: ul. Bartoszycka w pobliżu Szkoły Podst. 124
 • Przemarsz ulicami Bartoszycką, Narcyzową, Walcowniczą
 • „Polonez na 500 par” na placu przy ul. Bystrzyckiej/ Walcowniczej
 • Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
 • Wystrzał armatni w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis Res Publicae
 • Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK „Pokój” z Rudy Śląskiej
 • Wystawa prac plastycznych „Śląskie stroje regionalne”
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego „Śląska droga do Niepodległej”
 • Gorąca grochówka i herbata
 • 14:45 – śpiewanki patriotyczne w restauracji Stara Kuźnia, ul. Walcownicza 7

15:00 Zakończenie Parady.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.
 3. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 800 osób.

II PRAWO DO UCZESTNICTWA

 1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem.
 2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział w tym patriotycznym święcie.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Parada jest wydarzeniem niezwiązanym z żadnym politycznym ugrupowaniem.
 5. Uczestnicy posiadają ze sobą elementy dekoracji pochodu przygotowane i rozdane przez Organizatora, mogą posiadać również flagi narodowe, sztandary harcerskie lub szkolne.
 6. Uczestnicy nie mogą posiadać emblematów, proporców, banerów lub innych materiałów reklamowych i propagandowych, które nie są związane z Narodowym Świętem Niepodległości, nie dotyczą Organizatora i nie zostały przez niego wcześniej zaakceptowane.

4. Organizator zawiadamia, że w Paradzie nie mogą uczestniczyć osoby:

 1. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

 2. posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, a także płyny, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;

 3. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszające porządek Parady;

 4. wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

III ZASADY

 1. Organizator Parady oraz jej przewodniczący są zobowiązani do :
 1. przeprowadzenia uroczystości zgodnie z przepisami prawa ;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości ;
 3. przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników.
 1. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a także ich mienia.

 2. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w zwartym szyku.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (materiałów, wyrobów, napojów, środków lub substancji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia uczestników);

 2. materiałów wybuchowych;

 3. wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.
 3. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.
 4. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na przedramieniu biało-czerwoną opaskę.
 5. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.
 6. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służby porządkowej i Organizatora i Przewodniczącego Parady.
 7. Organizator zobowiązuje się utworzyć harcerski Punkt Pomocy Medycznej.
 8. Łączność między osobami reprezentującymi Organizatora w sprawie zabezpieczenia Parady, a Policją i Strażą Miejską oraz służbą porządkową zapewnią telefony komórkowe, których numery Organizator zobowiązuje się przekazać.
 9. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez ogłoszenia i plakaty o fakcie organizowania Parady i chwilowym utrudnieniu w ruchu.
 10. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:

falenica-kultura.waw.pl.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
Galerie – Parady Niepodległości
REGULAMIN WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI 2018

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter apolitycznego, radosnego lokalnego święta, na które zapraszani są wszyscy mieszkańcy Wawra.

Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą: 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury,
z siedzibą
04-713 Warszawa ul. Żegańska 1a

 1. Termin Parady: 11 listopada 2018 r, godz. od 14:45 do 17:00.
 2. Trasa oraz dokładny przebieg Parady:

14:45 Zbiórka przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Falenicy na ulicy Walcowniczej, uformowanie pochodu;

15:00 Pochód Mieszkańców ulicą Walcowniczą do Bystrzyckiej (parking);

15:15 Uczestnicy Parady zatańczą poloneza

15:30 Część artystyczna

– Koncert „Muzyczna podróż przez stulecie” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i solistów
z Tłuszcza, ilustrowany archiwalnymi fotografiami i fragmentami kronik filmowych;

– wystawy prac plastycznych „Zszywanie Wawra” i „Niezwykłe Polki Stulecia” przygotowane przez
mieszkańców i młodzież szkolną Wawra;

– widowisko laserowo-muzyczne:

– poczęstunek gorącą grochówką

17:00 Zakończenie Parady.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.
 3. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 800 osób.

II PRAWO DO UCZESTNICTWA

 1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem.
 2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział w tym patriotycznym święcie.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Parada jest wydarzeniem niezwiązanym z żadnym politycznym ugrupowaniem.
 5. Uczestnicy posiadają ze sobą elementy dekoracji pochodu przygotowane i rozdane przez Organizatora, mogą posiadać również flagi narodowe, sztandary harcerskie lub szkolne.
 6. Uczestnicy nie mogą posiadać emblematów, proporców, banerów lub innych materiałów reklamowych
  i propagandowych, które nie są związane z Narodowym Świętem Niepodległości, nie dotyczą Organizatora i nie zostały przez niego wcześniej zaakceptowane.

4. Organizator zawiadamia, że w Paradzie nie mogą uczestniczyć osoby:

 1. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

 2. posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, a także płyny, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;

 3. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszającym porządek Parady;

 4. wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

III ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w zwartym szyku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (materiałów, wyrobów, napojów, środków lub substancji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia uczestników);

 2. materiałów wybuchowych;

 3. wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.
 3. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.
 4. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na ramieniu biało-czerwoną opaskę.
 5. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.
 6. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służby porządkowej i Organizatora Parady.
 7. Organizator zobowiązuje się utworzyć Punkt Pomocy Medycznej.
 8. Łączność między osobami reprezentującymi Organizatora w sprawie zabezpieczenia Parady,
  a Policją i Strażą Miejską oraz służbą porządkową zapewnią telefony komórkowe, których numery Organizator zobowiązuje się przekazać.
 9. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez ogłoszenia i plakaty o fakcie organizowania Parady i chwilowym utrudnieniu w ruchu.
 10. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą
  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Organizator i uczestnicy Parady nie mogą filmować i publikować obrazów i zdjęć przygotowanych
  w prezentacji historycznej i wyświetlanych na ekranie w czasie Parady.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:

falenica-kultura.waw.pl.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
Regulamin Parady Niepodległości 2017

REGULAMIN WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter apolitycznego, radosnego lokalnego święta, na które zapraszani są wszyscy mieszkańcy Wawra.

 1. Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą: 04-923 Warszawa ul. Bartoszycka 45/47.
 1. Termin Parady: 11 listopada 2017 r, godz. od 13:00 do 15:00.
 2. Trasa oraz dokładny przebieg Parady :
 • 13:00 Zbiórka przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Falenicy na ulicy Bartoszyckiej 45/47, uformowanie pochodu;
 • 13:15 Pochód Mieszkańców ulicą Bartoszycką, Narcyzową, Walcowniczą do Bystrzyckiej (parking);
 • 13:40 Salwa armatnia w wykonaniu kosynierów z Grupy Rekonstrukcyjnej SEMPER FIDELIS RES PUBLICAE;
 • 13:50 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza;
 • 14:20 Gorący poczęstunek – grochówka, gorąca herbata;
 • 15:00 Zakończenie Parady.
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.
 3. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 800 osób.

II PRAWO DO UCZESTNICTWA

 1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem.
 2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział w tym patriotycznym święcie.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Parada jest wydarzeniem nie związanym z żadnym politycznym ugrupowaniem.
 5. Uczestnicy posiadają ze sobą elementy dekoracji pochodu przygotowane i rozdane przez Organizatora, mogą posiadać również flagi narodowe, sztandary harcerskie lub szkolne.
 6. Uczestnicy nie mogą posiadać emblematów, proporców, banerów lub innych materiałów reklamowych i propagandowych, które nie są związane z Narodowym Świętem Niepodległości, nie dotyczą Organizatora i nie zostały przez niego wcześniej zaakceptowane.

4. Organizator Parady może odmówić uczestnictwa w Paradzie osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

 2. posiadającym broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, a także płyny, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszającym porządek Parady;

 4. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

III ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w zwartym szyku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (materiałów, wyrobów, napojów, środków lub substancji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia uczestników;

 2. materiałów wybuchowych;

 3. wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.
 3. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.
 4. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na przedramieniu biało-czerwoną opaskę.
 5. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.
 6. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służby porządkowej
  i Organizatora Parady.
 7. Organizator zobowiązuje się utworzyć Punkt Pomocy Medycznej.
 8. Łączność między osobami reprezentującymi Organizatora w sprawie zabezpieczenia Parady a Policją i Strażą Miejską oraz służbą porządkową zapewnią telefony komórkowe, których numery Organizator zobowiązuje się przekazać.
 9. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez ogłoszenia i plakaty o fakcie organizowania Parady i chwilowym utrudnieniu w ruchu.
 10. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:

Falenica-kultura.waw.pl.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
Parada 2016 – zdjęcia

Pstryknij w obrazek, aby zobaczyć galerię

Przebieg parady – zobacz tutaj
PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2016

PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 2016 w Falenicy

11 listopada 2016 r. ulicami Falenicy w uroczystej Paradzie przeszli mieszkańcy Falenicy i przedstawiciele władz Dzielnicy Wawer. Uczestnicy Parady otrzymali chorągiewki w barwach narodowych z orłem piastowskim, nawiązujące do 1050 rocznicy utworzenia Państwa Polskiego. Hasło tegorocznej Parady to „Polska Piastów”.
Pochód poprowadziła Orkiestra Dęta Moderato z Warki.
Na scenie odbyły się kolejno pokazy: szkoły, instytucje kultury i oświaty zaprezentowały sztandary piastowskie wykonane własnoręcznie wg własnych projektów, scenka teatralna „Chrzest Polski wg Galla Anonima” przygotowana przez zespół teatralny z WCK filia Falenica w reżyserii pana Szczepana Szczykno oraz wychowanki Zakładu Poprawczego w Falenicy pod kierunkiem pani Aleksandry Bednarz, które zaprezentowały teksty Galla Anonima w muzyce i tańcu (RAP). Orkiestra Moderato z Warki poprowadziła koncert pieśni patriotycznej z udziałem mieszkańców. Wieczór poprowadzili: pan Jarosław Rosiński oraz Agnieszka Kurowska-Janecka.
Dekorację sceny przygotowały Eliza Wierzcholska i Ania Roszkowska – składało się na nią: namalowana pieczęć koronna Przemysława II z 1295 roku, symbole chrześcijaństwa – ryba i krzyż oraz rzeźba „Credo” autorstwa Pawła Przyrowskiego – tablica szklana wykonana metodą fusingu, powstała z okazji Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 2005 i prezentowana była w Gnieźnie oraz na wielu wystawach o tematyce religijnej.
Wydarzenie zostało zakończone podaniem gorącej herbaty i rogali świętego Marcina wszystkim uczestnikom Parady.

Zapraszamy do galerii zdjęć.
Parada 2015 – galeria

« 1 z 4 »Parada 2015

Scenki teatralne w wykonaniu młodzieży.

Całą galerię zobacz tutaj
Parada 2015

WAWERSKA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2015r
14.00 – msza św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy
15.00 – pochód mieszkańców ulicami: Bartoszycką, Narcyzową, Walcowniczą
15.30 – część artystyczna na parkingu przy ul. Walcowniczej:
- wystawa plakatu teatralnego z kolekcji WŁODKA ORŁA
- koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu ORKIESTRY GLORIA z Otwocka
- pokaz inscenizacji dramatów polskich w wykonaniu uczniów szkół wawerskich oraz wawerskich instytucji kulturalnych
- widowisko muzyczno-laserowe „Światło i dźwięk”

na zakończenie grochówka dla uczestników.

ZapraszamyWpisy wg kategorii

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzącego wydarzenia w tym czasie.