Archiwa Bloga

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Poniżej (w PDF) sprawozdanie w formie, w jakiej zamieściliśmy je na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Ze względu na obowiązujący formularz, sprawozdanie to jest mniej obszerne, niż to, które zatwierdziło Walne Zebranie.

Sprawozdanie merytoryczne_1128-złożone



Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków FTK 20.03.2019

 1. Powitanie zebranych Członków;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;
 3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania;
 5. Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2018;
 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego;
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi;
 9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w 2019 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;
 10. Dyskusja na temat projektów, o których dofinansowanie Zarząd FTK wystąpił do Urzędu Dzielnicy Wawer;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie obrad.

 




Życzenia Świąteczne

Członkom FTK, sympatykom

i w ogóle wszystkim

składamy życzenia

radosnego przeżycia tych świąt

i pomyślności w nowym roku.

Ukłon pasterzy - Ukraina 17 wiek - Google Art Project
Ukłon pasterzy - Ukraina 17 wiek - Google Art Project



Dzień Wolontariusza

6 grudnia w ramach imprezy wawerskiej Dzień Wolontariusza podsumowaliśmy projekt „Zszywanie Wawra”. Uczestnicy projektu i inni wolontariusze FTK otrzymali symboliczne upominki. Prezentowały się również inne grupy wolontariuszy z Wawra. Wawerskie Centrum Kultury zafundowało wszystkim wawerskim wolontariuszom tort. Poniżej  kilka zdjęć z tego wydarzenia (zdjęcia można przewijać strzałką – lewą i prawą – albo uruchomić pokaz centralnym przyciskiem).




Galeria prac wykonanych w ramach projektu „Zszywanie Wawra”

Aby wyświetlić lub ukryć opis pracy,

naciśnij przycisk  i   , który zobaczysz pod obrazkiem.

« 1 z 2 »



Afisz Wawerska Parada Niepodległości 2018 – w stulecie niepodległości




Inne zdjęcia z Pikniku Historycznego 2018

« 1 z 2 »



Koncerty 2018 – Afisz

Afisz koncerty letnie 2018 WP
Afisz koncerty letnie 2018 WP



RODO

W związku z wprowadzeniem RODO zaktualizowaliśmy nasza politykę prywatności.

Naszą politykę prywatności (zgodną z RODO) zobaczysz TUTAJ




Przyciski-szablon




Wpisy wg kategorii

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzącego wydarzenia w tym czasie.